UNDER LUP: Lovligheden af World Games Inc. undersøges fortsat
Et såkaldt Multi-Level-Marketing, der på flere måder kan minde om de ulovlige pyramidespil, har i mere end et år været i Bagmandspolitiets søgelys. Nu er efterforskningen af det australsk-funderede World Games Inc. afsluttet.

- Vi har undersøgt tre konkrete sager og ikke fundet anledning til at rejse sigtelser for noget. Men jeg vil gerne understrege, at vi ikke har undersøgt selve spillet, siger vicekriminalkommissær Ole Kahlen fra Bagmandspolitiet.

- Hvorfor er der ikke rejst sigtelser?

- For at der skal være tale om pyramidespil, skal tre betingelser være opfyldt. Der skal være indskud af penge, og der skal stilles en økonomisk vinding i udsigt, og endeligt skal denne vinding stamme fra nye deltagere, der efterhånden indtræder i spillet. De to første betingelser er opfyldt i WGI, men det sidste har vi i de tre konkrete eksempler ikke kunnet finde, siger Ole Kahlen.

Som tupperware

En del af indtjeningsmulighederne hos WGI ligger i forskellige typer spil på internettet. Og det er netop det forhold, at man får "provision" af sit spil, der ifølge Bagmandspolitiet gør, at de tre konkrete personer ikke sigtes.

Udover Bagmandspolitiet har også Told & Skat fået øje på spillet, der af mændene bag omtales som et Multi-Level-Marketing-produkt af samme type som Tupperware og andre produkter, der typisk sælges i et system, hvor flere sælgere over og under hinanden er forbundet aflønningsmæssigt.

Men Told & Skat er endnu ikke færdig med at undersøge WGI.

- Vi har endnu ikke taget stilling til, om det er ulovligt, og vi forventer at have en afgørelse i løbet af efteråret, siger Morten Rønde fra Told & Skat.

Ifølge Tips- og Lotto-loven er det ikke tilladt at drive pengespil i Danmark uden en bevilling. Og en sådan har WGI ikke.

- Men det, der er afgørende for, om spillet er ulovligt, er bl.a., om det foregår i det offentlige rum. Og det kan jo være lidt svært at afgøre, eftersom WGI primært markedsfører sig via mund til mund-metoden, siger Morten Rønde.

Intet problem

En af de fynske deltagere i World Games Inc. er den tidligere OB-træner Walther Richter. Han er lettet over bagmandspolitiets afgørelse.

- Jeg har undersøgt WGI grundigt, inden jeg gik ind i det, og derfor har jeg hele tiden været overbevist om, at alt var lovligt. Og jeg kan så glæde mig over, at bagmandspolitiet deler min egen vurdering, siger han.

- Er du aktivt med i WGI?

- Efter artiklerne i Stiftstidende i foråret har jeg ikke holdt møder, men jeg er da stadig medlem og har ikke solgt ud af mine aktier eller noget.

- Hvordan går det med indtjeningen fra dine indskud?

- Det går sådan set godt nok, siger Walther Richter, der ikke er bekymret for Told & Skats interesse.

- Det handler jo mest om, at vores medlemmer skal betale deres skat. Og det forventer vi selvfølgelig, at de gør, og så er der jo ikke noget problem, siger den tidligere top-fodboldtræner.
  • fyens.dk