Silkeborg Kommune vil helt i front med en klar politik for børn og unges forbrug af computerspil og mobiltelefoner. Klar linje skal forhindre tilfældige forbud.
Som den første danske kommune er Silkeborg Kommune klar med en mediepolitik på klubområdet for, hvordan unge bruger computerspil, mobiltelefoner og andre medier.

Manglende viden og usikkerhed fra medarbejdernes side betyder mange mere eller mindre motiverede forbud og begrænsninger på unges computerforbrug. For pædagogerne kan det være svært at skelne skidt fra kanel. Det skal en samlet mediepolitik nu råde bod på ved at klæde de pædagogiske medarbejdere i kommunens klubber på til at håndtere de nye medier.

- Det er en klubpædagogisk opgave at guide børnene og de unge, så de bliver i stand til at omgås medier på en nuanceret og kritisk måde. Jeg er stolt af, at vi som den første kommune i landet har vedtaget en klar politik på området, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Steen Vindum (V).

Silkeborg Kommune har i samarbejde med den faglige interesseorganisation Ungdomsringen uddannet 20 "mediecoaches", der skal vejlede børn og voksne ude i klubberne. Vejledt af fire tovholdere, der koordinerer viden og forskningsresultater.

- I øjeblikket har vi travlt med at vejlede personalet i de enkelte klubber i Silkeborg Kommune. Alle klubber skal selv formulere deres lokale mediepolitik og begrunde, hvad de tillader og ikke tillader. Intet er færdigt, men processen er i fuld gang, siger mediecoach Marianne Elgaard Kristiansen.