Selvom SU'en er blevet mere mobil, og der er flere muligheder for at få betalt studieopholdet med stipendier fra staten, kniber det fortsat med rejselysten, skriver Urban.

Antallet af universitetsstuderende, der tager en del af uddannelsen i udlandet, er stort set det samme som for fem år siden, fastslår Styrelsen for International Uddannelse i en ny udredning.

Det er forsat kun en tredjedel af en årgang, der rejser ud. Men til gengæld fortryder de, der ikke gør. 44 procent af de adspurgte studerende siger således, at de har fortrudt, at de ikke har været af sted. Kun tre procent af dem, som har været af sted, fortryder deres valg.

For manges vedkommende skyldes fravalget personlige forhold som kæreste og familieliv.
  • fyens.dk