Storkonflikt truer: Det betyder den for dig


Storkonflikt truer: Det betyder den for dig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

  • Forhandlingerne mellem 750.000 offentligt ansatte og stat, kommuner og regioner er brudt sammen. Endnu er der mulighed for en forhandlingsløsning, men bryder en storkonflikt ud, kan den få vital betydning for det offentlige Danmark.
  • Avisen fortæller her om de mulige konsekvenser.

1. Sygehusene - planlagte operationer aflyses
Demonstration om overenskomstforhandlinger i København i torsdags. Fredag brød OK18-forhandlingerne sammen. Få her overblikket over, hvad en eventuel storkonflikt kan få af konsekvenser. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Her vil man opretholde et akutberedskab i tilfælde af storkonflikt. Det vil sige, at landets akutmodtagelser og de øvrige afdelingers akutberedskaber vil være stort set funktionsdygtige. Til gengæld vil al planlagt behandling blive suspenderet. Så står du foran en planlagt knæoperation, skal du derfor forvente, at operationen bliver aflyst ved en storkonflikt.

Når konflikten er ovre, vil behandlingsgarantier og andre patientrettigheder blive suspenderet, indtil sygehusvæsenet er kommet igennem den pukkel af planlagte behandlinger, som er opstået under konflikten.

Det kan tage sygehusene adskillige måneder at komme på omgangshøjde med aflyste behandlinger efter bare 14 dages konflikt.

2. Politiet: Tjenestemænd kan ikke strejke

Alle landets politibetjente er tjenestemandsansatte, og derfor kan de ikke blive udtaget til strejke i tilfælde af storkonflikt. Derfor vil det mest akutte politiarbejde kunne gennemføres trods konflikt.

Imidlertid vil en række andre vitale funktioner i politiet blive ramt. Det gælder det administrative personale, ATK (hastighedskontrol), politikadetterne, de civile køreprøver og tekniske funktioner som eksempelvis aftagning af fingeraftryk.

Det vil betyde længere sagsbehandlingstider eksempelvis ved anmeldelse af tyveri og indbrud og generel forringet service på en lang række områder.

3. Børnehaver og vuggestuer: Hele kommuner vil blive ramt

Her vil hele kommuner blive udtaget til strejkeområder i tilfælde af storkonflikt. Det betyder, at samtlige daginstitutioner vil blive strejkelukket i nogle kommuner, mens institutioner i andre kommuner vil være åbne.

Det er endnu ikke besluttet hvilke og hvor mange kommuner, som vil blive ramt - i givet fald en planlægning, som pædagogernes forbund Bupl koordinerer i samarbejde med lærernes forbund DLF. Der forventes ikke at blive etableret nødpasning i strejkeramte kommuner.

Der vil kun blive opretholdt et nødberedskab i strejkeramte kommuner til børn med særlige behov.

4. Folkeskoler: Det kan ende med lockout

Situationen er den samme som i daginstitutionerne i tilfælde af strejke. Også her vil hele kommuner blive udpeget som konfliktkommuner, hvilke i realiteten vil betyde lukkede skoler.

I weekenden forlød det, at Kommunernes Landsforening, som repræsenterer de kommunale arbejdsgivere i forhandlingerne, er parat til at bruge lockoutvåbnet, hvis lærerne (og pædagogerne) går i strejke.

I så fald vil alle landets skoler lukke under lockouten, som det var tilfældet under lærerkonflikten i 2013. Det samme vil ske for alle landets kommunale daginstitutioner, da lockouten i modsætning til i 2013 også vil ramme pædagogerne.

5. Gymnasier: Afgangseksamen er truet

Ved en storkonflikt kan en række, eller alle, gymnasiale uddannelser blive ramt. Det får umiddelbart mest betydning for de lever, især i 3.G, der skal op i fag til afgangseksamen. Uden lærere kan hverken undervisning eller eksaminer gennemføres.

Hvis konflikten afbrydes tidsnok i forhold til afvikling af eksaminer, er det op til ministeriet at afgøre, om der skal etableres ekstra undervisning for at samle det tabte op, eller om eleverne på egen hånd må læse pensum, som beskrevet i læseplanerne, op til eksamen.

Planlagte studierejser vil heller ikke kunne gennemføres uden deltagelse af lærere.

6. Borgerservice: Kørekort og pas forsinkes

En storkonflikt vil i stort omfang også lamme de borgervendte servicefunktioner, der varetages af Borgerservice rundt om i kommunerne. Det kan gå ud over for eksempel udstedelsen af kørekort og pas, registrering af flytninger, lægevalg etc. Ikke alle i f.eks.

Borgerservice er nødvendigvis ansat under overenskomst hos de konfliktinvolverede organisationer. Men de kan ikke klare presset ved blot at arbejde mere eller hurtigere, da de ikke må udføre konfliktramt arbejde, hvis ikke det er noget, de normalt beskæftiger sig med.

7. DSB: Trafikvaner forstyrres

Togkunderne i DSB og i et vist omfang også hos lokale jernbaner vil i tilfælde af konflikt få deres daglige trafikvaner forstyrret. Omfanget er afhængigt af, hvor mange og hvilke af personalegrupperne, der udtages til konflikt; desuden kan det ramme geografisk forskelligt.

Helt lammet bliver togdriften dog ikke, da DSB stadig har tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, og de kan ikke indgå i en konflikt.

Den kommunale busdrift vil kun i begrænset omfang eller slet ikke blive berørt, da den er udliciteret til private vognmænd, som ikke rammes af en konflikt på det offentlige arbejdsmarked.

8. Ældrepleje: Plejesektoren stort set fredet

Hjemmehjælpen og plejehjemmene vil i langt overvejende grad være friholdt i en konflikt. Dels er ældreområdet et politisk ømtåleligt felt, som de faglige organisationer ikke scorer point i offentligheden ved at ramme. Dels er der her tale om ældre og helbredssvage mennesker, der er helt afhængige af personlig hjælp.

En konflikt vil ikke ramme mennesker på liv og helbred. Men derfor kan der rundt om lokalt opfindes kreative manøvrer på ældreområdet, der ikke retter sig mod de ældre selv, men mod kommunal ledelse, planlægning og økonomi.

9. P-vagter - men kun de kommunale

Bilister i tusindtal får økonomisk gevinst ved en storkonflikt. De kommunale p-vagter vil med stor sikkerhed blive udtaget til konflikt, da ingen mennesker lider skade ved et p-kaos i byerne, kun de kommunale indtægter.

Men bilisterne skal alligevel se sig godt for, inden de kaster bilen fra sig uden at betale. En konflikt vil kun omfatte den kommunale parkerings-kontrol, ikke den der varetages af private firmaer.

I en tidligere version af denne artikel fremgik det, at en mulig storkonflikt også omfatter arbejdet i Udbetaling Danmark. Det er ikke korrekt. Medarbejderne her er ansat på privat overenskomst. Vi beklager fejlen.

Storkonflikt truer: Det betyder den for dig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce