Kampen om at bygge klyngeområderne til Nyt OUH bliver uden konsortiet NCC/Bravida, der trækker sig.

Konsortiet NCC/Bravida har valgt at trække sig fra det seneste Nyt OUH-udbud og kommer derfor ikke til at bygge de fire klyngeområder til det nye supersygehus.

De to virksomheder var i det, der kaldes konkurrencepræget dialog med Region Syddanmark, som skal ende ud med, at en de fire ansøgere udvælges til opgaven. Dialogen fortsætter med de tre øvrige ansøgere, JV CMB/Itinera, We Care med MT Højgaard, og 5E Byg A/S.

Klyngerne

De fire klyngeområder på det nye universitetshospital i Odense kommer til at rumme højtspecialiserede funktioner, ambulatorier, kontorer og undervisningslokaler.De fire klynger udgør i alt cirka 93.000 kvadratmeter og er vurderet til at koste cirka 1,6 milliarder kroner. De fire klyngeområder udgør cirka en tredjedel af Nyt OUH.

Byggeriet af Nyt OUH bliver et af de største sygehusbyggerier i Danmark, og når det nye sygehus står færdigt i slutningen af 2022, bliver det landets største, helt nybyggede sygehus.

Det samme skete under udbuddet af vidensakse samt behandlings- og sengeafsnit, hvor først spanske Comsa og dernæst tyrkiske Enka trak sig fra at byde på opgaven. Den opgave endte i stedet hos CMB/Itinera, der altså også er i spil til klyngerne.

Første dialogrunde med totalentreprenørerne er netop gået i gang. JV CMB/Itinera og We Care er prækvalificeret til at byde på alle fire klynger, mens 5 E Byg A/S er prækvalificeret til at byde på to af delprojekterne.

I et brev til regionen forklarer NCC/Bravida ifølge en pressemeddelelse, at beslutningen er truffet ud fra en samlet vurdering af tilbuddet og de ressourcer, der skal bruges til opgaven. Det holder konsortiet op mod sandsynligheden for at vinde opgaven, sat op mod konsortiets muligheder for at få andre projekter i markedet.

Fortsætter udbuddet

Formanden for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen (S), siger i pressemeddelelsen:

- Vi er rigtig ærgerlige over, at NCC/Bravida vælger at trække sig, da det oplagt betyder mindre konkurrence. Vi ser frem til en god og konstruktiv snak med de resterende ansøgere.

Dialogen mellem regionen og de tre resterende konsortier varer indtil maj 2018. Efter dialogfasen er afsluttet, udarbejder Region Syddanmark et endeligt udbudsmateriale på baggrund af konsortiernes input. Herefter færdiggør de tre totalentreprenører deres tilbud. Efter planen vælger regionsrådet på mødet i september 2018 den eller de totalentreprenører, der skal bygge de fire klynger.

Karsten Uno Petersen håber, at der ikke er flere ansøgere, der vælger at trække sig. Han slår dog fast, at skulle det ske, er det planen at fortsætte med den eller de tilbageværende.

- Vi har ingen grund til at tro, at konkurrencesituationen bliver forbedret ved at annullere udbuddet og genudbyde opgaven. Afhængig af hvordan konkurrencesituationen udvikler sig, vil vi have fokus på at sikre, at klyngekontrakterne bliver indgået til konkurrencedygtige priser, siger han.

  • Byline billeder

    Af:

    Jeg er journalist og nyhedsredaktør på Fyens Stiftstidende og Fyens.dk. Med udgangspunkt i samfundsdelen af aktualitet-, samfunds- og erhvervsredaktionen i Odense skriver jeg primært om forhold i Region Syddanmark - herunder sygehusvæsenet og akutområdet. Tidligere har jeg arbejdet som erhvervsjournalist på avisen og har desuden en fortid på Jydske Vestkysten samt artikelbureauet Storyhouse. Privat bor jeg i Odense og har to børn.