Solidariteten til eksamen: 10.000 tillidsfolk til konfliktmøde

Peter Ollendorf deltog som 10.000 andre tillidsfolk i stormødet i Vejle. Han mener, at grundlæggende overenstkomstprincipper er så meget under angreb, at sammenholdet og kampmoralen er intakt også når ekkoet fra alle stormødeparoler er klinget ud, og en konflikt for alvor gør ondt på den enkelte. Foto: Yilmaz Polat

Solidariteten til eksamen: 10.000 tillidsfolk til konfliktmøde

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

10.000 tillidsfolk fra det offentlige arbejdsmarked var til konfliktmøde i Fredericia. En af dem, skolelærernes formand på Nordfyn, Peter Ollendorf, mener at kampen bliver udmarvende, fordi så voldsomme principper er på spil.

Stormøde: Der var alt det på plads, der skal være på plads, når en rigtig arbejdskamp folder sig ud: Paroler, erklæringer, hilsener fra kammeraterne i andre fagforeninger - ikke på ølkasser som i forne tider, men på storskærme, forhandlingspingerne og først og fremmest de mobiliserede masser: 10.000 tillidsrepræsentanter fra offentlige arbejdspladser.

Fra nær og fjern havde de sat hinanden stævne i Fredericia Massecenter torsdag som led i den overenskomstkonflikt, der lige nu er parkeret med fastlåste og modsatrettede synspunkter i forligsinstitutionen.

De 10.000 var også hinandens klakører, sådan cirka en gang i minuttet. De manifesterede, at solidaritetsbegrebet endnu ikke er kørt på museum. Forud ligger også en musketer-ed, der forener alle de relevante fagforeninger i fælles krav og fælles modstand mod de offentlige arbejdsgivere i stat, regioner og kommuner.

Men holder den nu, solidariteten, når konflikten er en realitet? Når det begynder at gøre ondt, også på dem der strejker eller er lockoutet, som også har børn, der skal i skole, også kan få brug for et sygehusophold, også har brug for pleje af deres ældre familiemedlemmer? Holder solidariteten, når den for alvor skal til eksamen?

Peter Ollendorf mener ja. Og han bør vide noget om eksaminer, for han er lærer og formand for Nordfyns Lærerkreds og deltog på stormødet i Fredericia.

- Der er nogle meget vigtige principper på spil, og det er gået op for alle, at grundlæggende rettigheder er ved at glide os af hænde som lønmodtagere. Det vi lærere var udsat for i 2013 med lovindgrebet, der har gentaget sig lige siden, er nu også ved at sprede sig til sygeplejerskerne. Varslinger bliver frataget os, og ugenormer bliver lavet om til årsnormer, hvorved vi reelt aldrig får betaling ved overarbejde. Udviklingen er tydelig og markant, så et meget relevant spørgsmål trænger sig på: Hvem bliver de næste? Derfor er jeg ret sikker på, at sammenholdet rækker ud over det punkt, hvor en konflikt også gør ondt på dem, der er med i den, siger Peter Ollendorf.

Arbejdsgiverne står stejlt på, at vi skal fratages rettigheder, uden at vi får noget andet og bedre i stedet. Og vi står stejlt på, at det vil vi ikke finde os i.
Peter Ollendorf, formand for Nordfyns Lærerkreds
Fælleserklæring
De 10.000 tillidsfolk, der torsdag var samlet i Fredericia, sendte en fælleserklæring af sted til stat, regioner og kommuner, hvori de cementerede, at tidligere rejste krav og synspunkter stadig står ved magt. De handler blandt andet om:

Behovet for tillid og anerkendelse af arbejdsindsatsen.

En lønudvikling, der følger de ansatte i den private sektor.

Betalt spisepause.

Lærernes arbejdstid.

Ordentlige arbejdsvilkår for seniorer på arbejdsmarkedet.

"Borgerne fortjener at blive fri for jeres lockout, der vil ramme hele landet," slutter ordlyden i fælleserklæringen.
Fredericia Messecenter var omdannet til et rent menneskehav, da 10.000 tillidsrepræsentanter mødtes som led i den konflikt, der truer det offentlige arbejdsmarked. Foto: Yilmaz Polat
Fredericia Messecenter var omdannet til et rent menneskehav, da 10.000 tillidsrepræsentanter mødtes som led i den konflikt, der truer det offentlige arbejdsmarked. Foto: Yilmaz Polat

For meget at tabe

- Ikke alle fagforbund har lige velspækkede konfliktkasser, hvilket giver forskellige økonomiske smertegrænser fra fagforbund til fagforbund, og en langvarig konflikt vil gøre mere ondt på nogle end på andre. Kan den kile splintre sammenholdet og den fælles kamp, tror du?

- Jamen, det er rigtigt, og det kommer til at gøre ondt, for nogle mere end andre. Men jeg er stadig sikker i troen på, at med så fundamentalt et angreb, vi er udsat for fra vores arbejdsgivere, er det en kamp, alle er parate til at tage, fordi der er så meget at tabe, hvis vi giver op halvvejs.

Selvom parterne står stejlt med et næsten totalt lammet samfund som konsekvens, hvis ikke man når et forhandlingsresultat i forligsinstitutionen, er der dog én ting, de er enige om, nemlig brudfladerne: løn, arbejdstid og betalt frokostpause. Til gengæld står de i hver sin horisont af universet i spørgsmålet om, hvordan de elementer skal håndteres.

Tillidsfolk til stormøde i Fredericia. Foto: Yilmaz Polat
Tillidsfolk til stormøde i Fredericia. Foto: Yilmaz Polat

Alle står stejlt

Musketered til trods, stormøde til trods, lockouttrussel til trods, stejketrussel til trods, forligskvinde til trods, alt det til trods - eller måske netop derfor - har Peter Ollendorf svært ved at se den sprække, som et fredeligt forhandlingsresultat kan trækkes ud af.

- Altså som det er kørt op nu, er det meget svært at se, hvordan det skal blive landet på fredelig vis. Arbejdsgiverne står stejlt på, at vi skal fratages rettigheder, uden at vi får noget andet og bedre i stedet. Og vi står stejlt på, at det vil vi ikke finde os i. Den eneste lille mulighed, jeg kan se, er, at de offentlige arbejdsgiveres politiske baglande slår bak, fordi et lammet samfund vil fremkalde megen vrede.

Tillidsfolk til stormøde i Fredericia. Foto: Yilmaz Polat
Tillidsfolk til stormøde i Fredericia. Foto: Yilmaz Polat

Folkelig opbakning

Det vil den af flere grunde, som har noget at gøre med den folkelige opinion, mener Peter Ollendorf.

- Til forskel fra vores, lærernes, konflikt i 2013, da vi stod alene, står vi denne gang sammen, altså alle i den offentlige sektor. Og noget andet, men væsentligt, til forskel fra vores konflikt dengang har konflikten i år, fordi den omfatter så mange, en stor folkelig bevågenhed og, har det vist sig, en folkelig sympati og opbakning på de offentligt ansattes side.

- Den, tror jeg, har politikerne svært ved at ignorere, og uanset hvordan vi vender og drejer det, er det i sidste ende politikere, der er vores arbejdsgivere og aktuelle modpart. Og det er også et klart signal til dem at tænke over, når 10.000 tillidsfolk samles her og bekræfter den musketer-ed, de har indgået, siger Peter Ollendorff.

Solidariteten til eksamen: 10.000 tillidsfolk til konfliktmøde

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce