Ortopædkirurgisk afdeling på OUH tegner sig for 10 af de 30 senge, der skal nedlægges i år. Flere patienter skal opereres ambulant.

Efter påske vil der færre 10 færre senge på OUH til indlæggelse af patienter med lidelser i arme, ben og ryg. Ortopædkirurgisk afdeling tegner sig for 10 af de 30 senge, OUH skal nedlægge i år som led i en større effektiviseringsplan frem ibrugtagningen af Nyt OUH.

Afdelingen samler aktiviteterne på to sengeafsnit og lukker derfor et tredje, der i stedet skal bruges til ambulant dagkirurgi. Efter sengelukningerne har afdelingen cirka 70 sengepladser.

Ifølge afdelingens ledende overlæge, Niels Dieter Röck, var ingen af de tre sengeafsnit på fuld belægning i forvejen, og derfor er en sammenlægning naturlig.

- Samtidig etablerer vi altså en enhed, der kan modtage de patienter i stedet. Så vi ændrer på forløbene for patienterne, mere end vi lukker noget, siger han.

Ind og ud samme dag

Sengelukningerne flugter med, at man i højere grad forsøger at finde mindre indgribende operationsmetoder og bruge mere genoptræning frem for kirurgi. Desuden arbejdes der med at forkorte unødvendig ventetid på udskrivning.

- Det viste sig rent faktisk, at vi havde over 1000 patienter sidste år, som alligevel kom ind og ud samme dag, selv om de var blevet modtaget i et sengeafsnit. Dem behøver man altså ikke komme i en seng, konstaterer Niels Dieter Röck.

Han påpeger, at der kan komme en tid med tilpasning, men mener, at det ellers vil kunne lade sig gøre, uden patienterne vil kunne mærke en stor forskel.

Blandt personalet har der dog været lidt bekymring for, om det kan lade sig gøre, erkender han. Men det har dog været en formildende omstændighed, at ingen er blevet fyret. Der er nedlagt 10 sygeplejerske-stillinger og tre lægestillinger ved naturlig afgang og overflytning.

  • Byline billeder

    Af:

    Jeg er journalist og nyhedsredaktør på Fyens Stiftstidende og Fyens.dk. Med udgangspunkt i samfundsdelen af aktualitet-, samfunds- og erhvervsredaktionen i Odense skriver jeg primært om forhold i Region Syddanmark - herunder sygehusvæsenet og akutområdet. Tidligere har jeg arbejdet som erhvervsjournalist på avisen og har desuden en fortid på Jydske Vestkysten samt artikelbureauet Storyhouse. Privat bor jeg i Odense og har to børn.