Den generelle tendens hos drengene har de foregående seks år været, at eleverne i 1. klasse hvert år blev yngre. Ligeledes blev pigerne i 1. klasse yngre indtil 2005/06.

Fra 2007/08 er tendensen vendt hos både drengene og pigerne. Her ses en stigning i aldersgennemsnittet hos børn i 1. klasse. Således er der det seneste år 18 procent af pigerne og 30 procent af drengene syv år eller mere i 1. klasse i januar 2008.

Kilde: undervisningsministeriet.

Mere om emnet

Se alle

Hver fjerde seksårig venter med skolen

Hvorfor tidligt i skole?

- Vi kunne også sammenligne os med Irland