Indsigt

65 millioner kroner fra Danmarks Grundforskningsfond til Syddansk Universitet vil gøre en forskel for overvægtige patienter og for SDU, lyder det fra Susanne Mandrup, professor fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi. Hun står i spidsen for d

Hvad betyder det, at få 65 millioner kroner fra Grundforskningsfonden til et nyt Center og Excellence?

Det er en enorm anerkendelse. Det er uafhængige midler, og de er det mest prestigefyldte, man kan få i Danmark.

Hvilken forskel gør det for Syddansk Universitet?

Det vil også betyde, at det forskningsområde kommer til at stå stærkt på SDU.

Det viser, at vi har grundvidenskabelig forskning på højeste niveau. Meningen er, at vi skal bedrive banebrydende grundforskning. Det er det, Grundforskningsfonden står for.

Ind imellem kan politikerne glemme, hvor vigtigt det er, at vi også har erkendelsesbaseret forskning, der ikke umiddelbart er anvendelses-orienteret. Det er forskning, der er utroligt vigtig på den lange bane, og derfor er det nødvendigt, at der også bliver investeret i den slags.

Hvad håber du, at I opnår på det ny center?

Vi vil arbejde på at forstå, hvordan forskellige typer af celler i fedtvævet og leveren ændrer sig i forbindelse med udvikling af fedme.

Væv er opbygget af mange forskellige celletyper, der påvirker hinanden, og hvis man skal kunne forstå kroppens celler er det vigtigt at kunne studere dem i en levende organisme. Det har man ikke kunnet før, men vi har nogle nye teknologier, der giver os mulighed for at gøre det.

Vi har især fokus på fedtvævet og leveren og de ændringer, der sker med cellerne i disse væv, når man udvikler fedme

Hvordan kommer det patienter til gode på sigt?

Fedtvæv i sig selv er ikke skadeligt, når det kan optage det overskydende fedt, der bliver lavet i kroppen. Bliver fedtcellerne i fedtvævet dysfunktionelle- hvilket ofte sker når man bliver overvægtig - bliver fedtstofferne i stedet oplagret i andre væv. For eksempel leveren. Det kan give fedtlever, og det er farligt.

Vores forskning vil kunne være med til at sørge for, at vi hurtigere finder ud af, om en patient er i risikogruppen af dem, der kan udvikle fedtlever. Og det kan være med til at sikre dem bedre behandling.

Hvor langt rækker pengene?

I første omgang er bevillingen på en 6-årig periode. Herefter bliver vi evalueret og kan få fire års forlængelse. Den formodede varighed er alle 10 år. Det lange perspektiv er enormt værdifuldt. Det gør os i stand til at nå langt og finde ud af flere banebrydende ting, end vi kan med kortsigtede projekter.

Hvor mange bliver ansat på centeret?

Vi har de seniorforskere, vi skal bruge. I de seks kommende år skal vi derudover have ansat 9 postdocs (person i en midlertidig forskerstilling, som forudsætter en ph.d.-grad, red.) og 8 ph.d.-studerende, som skal stå forsøgene med os andre som vejledere. Der er også forskere fra udlandet tilknyttet som samarbejdspartnere. De får direkte del i forsknings-bevillingen, men de er interesserede i at samarbejde med os, fordi projektet er interessant.

Hvad sker der efter de ti år?

Centeret forsvinder, men som regel opstår der noget nyt i forbindelse med arbejdet. Det kan blive til nye store projekter og centerdannelser.

Har du før fået så mange penge til forskning?

Det er den største bevilling, jeg har fået. Jeg er stolt over, at vi har kunnet trække de penge til SDU. Jeg glæder mig også enormt meget til at komme i gang med projektet. Der bliver en meget tværvidenskabelig gruppe, vi kommer til at arbejde i. Det bliver meget inspirerende.

  • Jørgensen_Kristina_Lund_(2015)_15

    Af:

    Jeg har siden 2012 været uddannelsespolitisk journalist på Samfundsredaktionen med ansvar for at dække for uddannelse og dannelse af vores børn. Fra vuggestue til de højere læreranstalter. Jeg har været på Fyens Stiftstidende siden 2005 og har tidligere skrevet for weekendredaktionen, erhverv, web, og tillæg. Jeg bor i Odense og har tre børn.