S og SF står sammen: Vild natur skal redde vores dyreliv

- Når vi spørger turister, kommer de til Danmark, fordi vi stadig har kyster hele vejen rundt, og fordi vi i det hele taget har noget natur, som der ikke findes særlig mange andre steder i verden, bl.a. Vadehavet (foto) og store hedeområder, siger Pia Olsen Dyhr (SF).

S og SF står sammen: Vild natur skal redde vores dyreliv

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

"Flere dyr og planter skal overleve" er overskriften på et nyt naturudspil fra S og SF. Danmark skal bl.a. have mere vild natur og flere urørte skove, lyder det samstemmigt fra de to partiformænd Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr.

Natur: Danmarks natur- og dyreliv er truet, og det skal der gøres noget ved, lyder det fra SF og Socialdemokratiet.

De to partier er gået sammen om naturudspillet "Flere dyr og planter skal overleve" med en række forslag til, hvad vi kan gøre ved det.

- Vi ved, at noget af det, danskerne sætter mest pris på, er naturen, og Danmark er et meget opdyrket land. Så det handler om at sørge for, at der er flere sammenhængende naturområder, som understøtter den truede biodiversitet, fortæller Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

Det kunne, lyder det i udspillet, for eksempel være at skabe mere såkaldt urørt skov. Forslaget går på, at vi skal have det, der svarer til 75.000 fodboldbaner urørt skov.

- Det er noget af det mest ambitiøse i vores plan, siger Mette Frederiksen.

- Skoven får simpelthen lov til at leve på skovens egne vilkår, og på den måde får vi et rigere dyreliv og en rigere natur.

Pia Olsen Dyhr (SF) supplerer:

- Vi har rigtig meget opdyrket skov i Danmark som f.eks. plantager. Og urørt skov er faktisk ret unikt. Når et træ vælter i en urørt skov, får det lov til at blive liggende, og så ligger træet og rådner på jorden - det skaber mulighed for biller og insekter til at myldre frem, som jo er en fødekilde til større dyrearter, og på den måde lever den biologiske mangfoldighed, fortæller hun.

Her er hovedpunkterne i S og SF's udspil
  1. Etablering af 15 vilde naturparker på statens og kommunernes areal, som giver den sammenhængende og vilde natur et massivt løft. De vilde naturparker vil være naturreservater med store naturoplevelser, hvor der i forvejen ikke er beboelse, hvor træer og andre planter hverken dyrkes, høstes eller fældes, og hvor der kan udsættes forskellige større planteædere som naturforvaltere, der kan bringe den danske natur tættere på sit oprindelige udgangspunkt. Samtidig vil dyr være publikumsmagneter, som det eksempelvis allerede ses i dag med vildhestene på Langeland og elgene i Lille Vildmose.
  2. En styrkelse af naturturisme og friluftsliv. I de nye naturparker skal naturen være tilgængelig for alle danskere. Samtidig skal naturparkerne understøtte turisme ved at tilbyde særlige oplevelser for de besøgende inspireret af USA og Canada. Det kan f.eks. være overnatninger eller guidede ture i naturen. Indtægter herfra skal bruges til at styrke vores natur.
  3. 75.000 hektar urørt skov. Urørt skov er den billigste og mest effektive måde til at sikre, at Danmark tager ansvar for at stoppe den såkaldte "sjette massedød", som kloden oplever lige nu, og hvor arterne uddør op til 1.000 gange hurtigere end naturligt. Målet er, at halvdelen af al statsskov svarende til 55.000 hektar skal være udlagt til urørt skov. Herudover skal 20.000 hektar privat skov på sigt være udlagt til urørt skov enten ved at bytte eller opkøbe privat skov.
  4. Indføre et forbud mod sprøjtning og gødskning på §3-arealer. På de arealer der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Et forbud vil forbedre naturen og dermed de levesteder, som er nødvendige for en lang række arter.
  5. En langsigtet strategisk plan for, hvordan vi tager vare på de rødlistede arter i Danmark. Dette arbejde skal sættes i gang, så Danmark på ny påtager sig sit ansvar for klodens truede dyr.
  6. At udvikle dansk natur, så Danmark med tiden får et større beskyttet areal. Danmark skal i fremtiden udpege flere områder som fredet natur, så de mest værdifulde dele af dansk natur kan bevares til kommende generationer.
  7. Bedre muligheder for jordfordelinger. Bl.a. ved at afskaffe tinglysningsafgiften i forbindelse med jordbytte, en national afdækning af, hvor jordfordelinger kan gennemføres, og midler til opkøb af jord.
"Flere dyr og planter skal overleve" er overskriften på et nyt naturudspil fra S og SF. Her de to partiledere Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr. Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix

Tre millioner fugle

Det er netop den biologiske mangfoldighed, eller biodiversitet, der er under pres. Når naturen bliver styret for meget af os mennesker, kan den ikke udfolde sig.

- Vi er et landbrugsland, og det er vigtigt, men det er også vigtigt, at vi har en rig natur, og det kræver i vores øjne politiske initiativer. Naturen har sit eget fantastiske system, men jo mere, vi tæmmer naturen, jo mindre kredsløb er der og jo mindre biodiversitet, siger Mette Frederiksen.

Det betyder bl.a., at arterne lige nu dør tusind gange hurtigere end naturligt, og mange plante- og dyrearter er i fare. Det gælder bl.a. vores fugleliv.

- Vi har mistet tre millioner fugle på 40 år, og det er ret alvorligt. Viben er i tilbagegang, og den opfatter vi jo som en hel naturlig fugl i Danmark. Det kan vi ikke være bekendt over for de kommende generationer, derfor skal der gøres noget, siger Pia Olsen Dyhr.

Tyske cykelturister

Et andet forslag i udspillet er etableringen af 15 vilde naturparker, styrkelse af friluftsliv og naturturisme. Og det kan der være en god økonomi i, mener de to partiformænd.

- Når vi spørger turister, kommer de til Danmark, fordi vi stadig har kyster hele vejen rundt, og fordi vi i det hele taget har noget natur, som der ikke findes særlig mange andre steder i verden, bl.a. vadehavet og store hedeområder, siger Pia Olsen Dyhr.

- Og så er der tyske cykelturister. De vælger ofte lande efter, hvor der er meget natur, det skal være nemt at cykle, og der skal være adgang til noget lokalt som f.eks. Thy Nationalpark, siger hun.

Død over løbebånd

Spørger man de to kvinder, har de begge et nært forhold til naturen. Mette Frederiksen er født og opvokset i Nordjylland, og hun elsker at komme tilbage, være i naturen og komme væk fra storbyens larm og stress, fortæller hun. Og så har hun et meget nært forhold til den modsatte ende af landet.

- Jeg kommer meget på Møn, og det er jo en helt særlig del af den danske natur med Møns Klint. Det er et sted, hvor vi kan slappe af, og der er ro til eftertanke. Og så kan man jo være så heldig at finde et sted uden mobildækning, siger hun.

For Pia Olsen Dyhr er naturen en lykkefølelse, der ikke kan måles, som når man ser anemonerne springe ud i skovbunden, men hun bruger den også til det helt lavpraktiske:

- Jeg løber jo meget i naturen. Jeg kan ikke løbe på et løbebånd, jeg er ved at , når jeg løber på et løbebånd. Jeg kan maks. løbe fem km, mens jeg kan løbe et halvmaraton ude i naturen, siger Pia Olsen Dyhr.

S og SF står sammen: Vild natur skal redde vores dyreliv

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce