S kalder det pinligt for regeringen, at ministerierne ikke har ansat det antal flygtninge, de satte som mål.

Efter IGU-ordningen for et år siden gav mulighed for at ansætte flygtninge til en lavere løn, har de 19 ministerier tilsammen ansat 65 flygtninge.

Deres målsætning lød ellers på mellem 266 og 312 IGU-elever.

Når regeringen samtidig opfordrer alle landets arbejdsgivere til at benytte ordningen og få flygtninge i arbejde, erklærer Socialdemokratiet indsatsen for pinlig.

FAKTA: 2 af 19 ministerier opfylder mål for flygtningejob

Som led i trepartsaftalen, der skulle få flere flygtninge i job, blev IGU-ordningen indført for et år siden.

Alle ministerier blev bedt om at sætte mål for, hvor mange flygtninge de kunne ansætte i IGU-forløb, der kombinerer virksomhedspraktik med undervisning.

Målet lød i første omgang på mellem 266 og 312 flygtninge i alt. Men der er i alt kun ansat 65. Det viser Finansministeriets seneste samlede oversigt fra maj, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Kun Beskæftigelsesministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet har indfriet deres målsætning.

* Antal IGU-ansættelser i forhold til ministeriets målsætning:

Beskæftigelsesministeriet: 8 af 8

Børne- og Socialministeriet: 4 af 8

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: 2 af 5

Erhvervsministeriet: 3 af 10-14

Finansministeriet: 4 af 5-6

Forsvarsministeriet: 0 af 0 (mål ikke fastsat)

Justitsministeriet: 0 af 10-15

Kirkeministeriet: 0 af 50-60

Kulturministeriet: 1 af 18-22

Miljø- og Fødevareministeriet: 14 af 15-20

Skatteministeriet: 3 af 5-10

Statsministeriet: 0 af 1

Sundheds- og Ældreministeriet: 1 af 3-5

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet: 8 af 10

Uddannelses- og Forskningsministeriet: 2 af 50-60

Udenrigsministeriet: 0 af 0 (mål ikke fastsat)

Udlændinge- og Integrationsministeriet: 8 af 6

Undervisningsministeriet: 5 af 56

Økonomi- og Indenrigsministeriet: 2 af 6.

I alt: 65 ud af 266-312

* Herudover har fire ministerier tilsammen 8 aftaler om virksomhedspraktik med henblik på senere ansættelse i en IGU-stilling.

* Flere ministerier har nedjusteret deres ambitionsniveau, så de nu har et samlet ambitionsniveau på mellem 254 og 299 IGU-stillinger.

* Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet har af sikkerhedsmæssige hensyn ikke ansat IGU-elever.

* Der skal tages det forbehold, at ministerierne kan have ansat flere IGU-elever siden den seneste opgørelse.

Kilder: Finansministeriet.

- Det er pinligt, at regeringen ikke kan leve op til sin egen målsætning. Det viser desværre, at man åbenbart ikke tager integrationsudfordringen særlig alvorligt, siger udlændingeordfører Dan Jørgensen (S) i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Når end ikke regeringen selv kan leve op til målsætningerne i sine egne ministerier, så er det vanskeligt at se, hvordan den kan presse erhvervslivet til at gøre mere.

FAKTA: Stat og kommuner halter efter på flygtningejob

Som trepartsaftalen, der skulle få flere flygtninge i job, blev IGU-ordningen indført for et år siden.

Alle ministerier blev bedt om at sætte mål for, hvor mange flygtninge de kunne ansætte i IGU-forløb, der kombinerer virksomhedspraktik med undervisning.

Målet lød i første omgang på mellem 266 og 312 flygtninge i alt. Men der er i alt kun ansat 65. Det viser Finansministeriets seneste samlede oversigt fra maj, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Få her et overblik over ordningen:

* IGU står for integrationsgrunduddannelsen, og den blev oprettet i en treårig forsøgsperiode.

* Ordningen er rettet mod flygtninge og familiesammenførte under 40 år. Den kombinerer en toårig lønnet virksomhedspraktik med 20 ugers undervisning.

* Private og offentlige arbejdsgivere kan ansætte IGU-elever til en lavere løn for at sluse dem ind på arbejdsmarkedet.

* Efter et år med ordningen er der blevet oprettet 772 IGU-forløb.

* De fordeler sig geografisk skævt. 16 af landets 98 kommuner har således ikke oprettet et eneste forløb. 31 kommuner har kun oprettet et, to eller tre.

Kilder: Udlændinge- og Integrationsministeriet og aktindsigt hos Finansministeriet.

IGU, der står for integrationsgrunduddannelse, var et hovedelement i sidste års storstilede trepartsaftale mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne.

Målet er at få flere flygtninge i job ved at lade arbejdsgivere ansætte dem på en lavere løn og kombinere en toårig lønnet virksomhedspraktik med 20 ugers undervisning.

Efter ordningens fødsel betonede daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) i et brev til sine ministerkolleger, at selv om IGU'en er tiltænkt den private sektor, skal også statslige arbejdspladser støtte op.

- IGU-ordningen er af regeringen blevet udråbt som den helt store løsning på mange problemer, siger Dan Jørgensen.

- Nu viser det sig, at det er den bestemt ikke. Det er meget svært at føre de gode intentioner ud i livet. Jeg savner handling og fokus fra udlændingeministeren.

Finansministeriets seneste IGU-opgørelse, som Ritzau har fået aktindsigt i, er fra maj. Ministerierne kan have ansat flere end de 65 flygtninge hen over sommeren.