1. Risiko for sammenfald med andre store byggeprojekter.

Opførelsen af Nyt OUH falder sammen med, at også supersygehusene i Gødstrup og Køge udbydes som totalentrepriser. Det kan få økonomiske konsekvenser, fordi markedet bliver presset, og priserne på arbejdskraft stiger. En konservativ vurdering lyder, at det kan komme til at forøge håndværkerudgifterne med mere end 30 millioner kroner. Højere byggeudgifter vil gå ud over kvaliteten af byggeriet, da den samlede pris ligger fast. 

 

2. Forskellig udvikling i priser.

Finansieringen af Nyt OUH og priserne for rådgivning og byggeri reguleres efter to forskellige indekser, der kan udvikle sig forskelligt. Under de givne forudsætninger vil det have en økonomisk konsekvens på cirka 143 millioner kroner. 

 

3. Forsinkede og usikre beslutninger.

Tilrettelæggelsen af byggeriet er afhængig af forskellige aktører: Regionens egen projektorganisation, det eksisterende OUH samt totalentreprenører og andre. Hvis beslutninger forsinkes i samarbejdet mellem de forskellige aktører eller træffes på et utilstrækkeligt grundlag, kan det føre til forsinkelser og økonomiske konsekvenser på over 30 millioner kroner. 

 

4. Beslutninger, som vil påvirker driften negativt.

Den stramme økonomiske ramme for projektet øger risikoen for, at der bliver valgt løsninger i byggeriet, som på den lange bane vil gøre sygehusdriften dyrere og mere ineffektiv. Den økonomiske risiko og risikoen for store forsinkelser vurderes til at være lav, men til gengæld kan det få store konsekvenser for sygehusets opfyldelse af kravene til kvaliteten. 

 

5. Beslutninger, der ikke kan gøres om.

De beslutninger, der træffes på dette tidspunkt i processen, kan vise sig forkerte, uden at de umiddelbart kan gøres om. Det vurderes, at den økonomiske risiko er på over 30 millioner kroner og kan forsinke byggeriet med en-tre måneder. 

 

Kilde: Opførelse af Nyt OUH - Rapportering for 3. kvartal 2017.

 

  • Byline billeder

    Af:

    Jeg er journalist og nyhedsredaktør på Fyens Stiftstidende og Fyens.dk. Med udgangspunkt i samfundsdelen af aktualitet-, samfunds- og erhvervsredaktionen i Odense skriver jeg primært om forhold i Region Syddanmark - herunder sygehusvæsenet og akutområdet. Tidligere har jeg arbejdet som erhvervsjournalist på avisen og har desuden en fortid på Jydske Vestkysten samt artikelbureauet Storyhouse. Privat bor jeg i Odense og har to børn.

Mere om emnet

Se alle
14
Uenighed om baggrundstjek: Italiensk totalentreprenør til Nyt OUH vandt på prisen

Uenighed om baggrundstjek: Italiensk totalentreprenør til Nyt OUH vandt på prisen

29
To partier imod: Italienere skal bygge Nyt OUH

To partier imod: Italienere skal bygge Nyt OUH

Italiensk sygehusbygger vil bruge dansk arbejdskraft

Italiensk sygehusbygger vil bruge dansk arbejdskraft