Et enigt regionsråd godkendte mandag aften bevillinger til to delprojekter, der officielt starter byggeriet af Nyt OUH, det nye universitetshospital ved Odense, der bliver Danmarks største helt nye sygehus. Første spadestik tages d. 28. april.

Første spadestik til Nyt OUH finder sted den 28. april. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse mandag, efter at et enigt regionsråd besluttede at begynde byggeriet. Regionsrådet godkendte desuden en fremrykning af byggeriet og anlægsbevillinger til to delprojekter.

Det er især anlæggelsen af letbanen, der har gjort at byggeriet nu fremskyndes, fordidele af det nye supersygehus' arealer skal stå klar til overtagelse af Odense Letbane i oktober 2017.

- Letbanen skal føres ned gennem hospitalet. Det skærer byggefeltet for Nyt OUH op i to dele. Derfor er det vigtigt for os og for letbanen, at letbanens håndværkere kan komme til deres byggeplads, uden at det forstyrrer de håndværkere, som skal bygge Nyt OUH. Det er et meget kompleks koordineringsarbejde, men heldigvis har vi et rigtigt godt samarbejde med Odense Letbane, siger Karsten Uno Petersen (S), der er formand for regionens innovationsudvalg.

Mere end 200.000 tons jord skal flyttes

De to delprojekter markerer startskuddet til etableringen af Region Syddanmarks nye store universitetshospital og voksenpsykiatri, Nyt OUH.

Det første delprojekt omfatter forberedelsen af det tracé, letbane skal køre i, og det projekt kommer primært til at foregå i det område, hvor letbanen kommer til at køre, mens det andet omfatter byggemodningen af hele det areal, hvor Nyt OUH skal bygges. I det byggeforberedende arbejde bliver det nødvendigt at flytte mere end 200.000 tons jord og der skal etableres tunneler og anlægges veje.

I forbindelse med delprojekt 2 etableres også projektkontor og besøgscenter, der giver gode muligheder for at vise projektet frem.

- Det giver rigtig god mening at søsætte de to projekter samtidigt, da det både byggeteknisk og økonomisk er mest hensigtsmæssigt at byggemodne hele det areal, hvor det nye sygehus skal opføres, når vi nu alligevel er i gang med letbanen, siger projektdirektør for Nyt OUH Peter Fosgrau.

  • Af: