Redegørelse om talmagi: Minister sendt i byen med forkerte tal på grund af travlhed og sommerferie

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er tirsdag kaldt i samråd om fejl med overbelægningstal. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix.

Redegørelse om talmagi: Minister sendt i byen med forkerte tal på grund af travlhed og sommerferie

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Nye redegørelser undskylder alvorlig fejl med tal for overbelægning på sygehusene med manglende overblik, ferie og misforståelser. Sundhedsminister indkaldt til samråd tirsdag.

Overbelægning: Uklarhed over rollefordelingen mellem ministerium og styrelse, et chefskifte, en barselsorlov, misforståelser, travlhed, forvirring og sommerferie. 

Forklaringerne på, hvorfor Sundhedsdatastyrelsen i marts 2016 ændrede på definitionen på overbelægning på sygehusene, som fik tallene til at se bedre ud, end de i reelt var, skyldes ikke et politisk ønske om at sminke på virkeligheden men alene et syndigt rod af uheldige omstændigeder i det administrative arbejde med overbelægningsdata. 

Det slår Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen fast i næsten to enslydende redegørelser i kølvandet på avisens Danmarks afdækning af fejl i centrale overbelægningstal. Fejl, som har ført til, at både forhenværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) og nuværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har afgivet urigtige svar til Folketinget og dermed balanceret på kanten af ministeransvarsloven. 

Talmagi punkt for punkt
1)Februar 2016. Daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) laver aftale med regeringens støttepartier om en akutpakke til 415 mio. kr., som skal nedbringe overbelægningen.2) Marts 2016. Møde i Sundhedsministeriet (SUM) om definition af overbelægning. En embedsmand fra Sundhedsdatastyrelsen (styrelsen) deltager.

3)Umiddelbart efter mødet ændrer styrelsen definitionen på overbelægning fra mere end 100 procent til mere end 105 procent. Ændringen får tallene for "antallet af dage med overbelægning" til at styrtdykke.

4) November 2016. Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) får svar på spørgsmål om overbelægning på udvalgte afdelinger fra Sophie Løhde. Tallene baserer sig på den nye definition, men det fremgår ikke af svaret.

5)Maj 2016. Styrelsen forklarer i en mail, som avisen Danmark er i besiddelse af, at den nye definition er sket efter aftale med ministeriet og Danske Regioner, og at definitionen allerede bliver brugt i Region Hovedstaden. Både Danske Regioner og Region Hovedstaden afviser siden styrelsens forklaring.

6)Maj 2016. SUM beder styrelsen om at rulle definitionen tilbage til ved mere end 100 procent ved kommende opdatering af tallene i september 2017.

7) Juli 2017. Flemming Møller Mortensen får svar på spørgsmål om overbelægning på udvalgte afdelinger fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Tallene baserer sig stadig på 105 procent, hvilket ikke fremgår af svaret.

8)August/september 2017. Styrelsen ændrer forklaring. Af et notat fremgår det, at embedsmanden, som deltog i mødet i marts året forinden, har fået en fejlagtig opfattelse af, at der var enighed om at ændre definitionen.

9)September 2017. Definitionen justeres tilbage til ved mere end 100 procent. SUM kalder sagen for en uheldig misforståelse.

10)November 2017. Avisen Danmark kontakter nuværende og daværende sundhedsministre Ellen Trane Nørby og Sophie Løhde, som begge afviser at have kendt til den ændrede definition.

Åben diskussion om fejl

I redegørelserne præsenterer ministeriet og styrelsen en række undskyldninger for fejlen, som opstår, da en embedsmand fra styrelsen i marts 2016 går fra et møde med to af ministeriets folk i den misforståede tro, at de nu er blevet enige om at ændre på definitionen på overbelægning. 

Misforståelsen, som betød, at overbelægningstallene styrtdykkede fra den ene dag til den anden, sker nøjagtig en måned efter, at daværende sundhedsminister Sophie Løhde indgår en aftale om en akutpakke til 415 millioner kroner, som "på kort sigt kan reducere problemer med overbelægning og patienter på gangene", som ministeriet dengang selv formulerer det i en udmøntningsplan for akutpakken.  

Men i dag fastholder styrelse og ministerium, at der aldrig er blevet indgået en aftale på embedsmandsniveau eller truffet en politisk beslutning om at ændre på definitionen. 

Ifølge redegørelserne og en række mails, som avisen Danmark er i besiddelse af, drøfter styrelsens embedsmand og en embedsmand fra ministeriet, som begge var med til mødet i marts, i månederne efter mødet i marts 2016 imidlertid muligheden for at bruge den nye definition. I foråret 2016 udveksler de to embedsmænd flere gange under emnefeltet "Belægning" opgørelser, der helt åbenlyst bruger den "forkerte" definition. Yderligere viser mails, at to af Ellen Trane Nørbys nuværende ministersekretærer i foråret 2016 er med i mailkorrespondancer, der vedrører den ændrede definition på overbelægning. Det er med andre ord hævet over enhver tvivl, at definitionen, som siden hen bliver kaldt en "beklagelig fejl", har været diskuteret i en bredere kreds i både styrelse og ministerium.

Først i maj 2017 - over et år efter at den nye (forkerte) definition på overbelægning er taget i anvendelse - går det imidlertid reelt op for ministeriet, at styrelsen har opereret med forkerte og stærkt sminkede tal. På dette tidspunkt bliver en kontorchef i ministeriet orienteret, men fejlen konfereres ikke længere op i systemet til hverken departementschef eller minister eller rettes overfor Folketinget.  

Tavs minister

Tværtimod bliver sundhedsminister Ellen Trane Nørby få måneder efter opdagelsen sendt i byen med flere forkerte tal til Folketinget, selv om hendes embedsfolk, herunder en kontorchef og flere menige embedsmænd, er fuldt ud bevidste om, at tallene ikke stemmer. Det sker i forbindelse med et skriftligt svar til socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen den 26. juni i år.

Medforfatter på svaret er i øvrigt den embedsmand fra ministeriet, som i marts 2016 deltager i mødet, hvor fejlen opstår, og som i månederne efter drøfter muligheden for at anvende den nye (men forkerte) definition. 

Alligevel er der ingen i ministeriet, som i sommeren 2016 orienterer ministeren om, at de tal hun er på vej til at offentliggøre er forkerte. Hvorfor?

Det spørgsmål svarer redegørelserne ikke på. I redegørelsen fra ministeriet lyder forklaringen blandt andet: 

"Betydelig travlhed", "en række medarbejderskift", "sagsbehandlingen sker i ugerne 28-30, hvor departementet holder sommerferie".

Styrelsen forklarer blandt andet: 

"En organisationsændring og et chefskifte, som bidrog til, at der ikke i tilstrækkeligt omfang var overblik", "behov for tydeligere snitflader og ansvarsfordeling mellem departementet og styrelse og for en mere klar kommunikation", "sektionsleder, der havde tæt kendskab til området og kunne have opfanget misforståelsen, går på barsel".  

Vi ville gerne have spurgt Ellen Trane Nørby, hvordan hun forholder sig til, at hun har embedsfolk i sit ministerium, som tidligere i år har sendt hende på kant med loven med oplysninger, som de vidste var forkerte. Og vi ville gerne have spurgt hende, om hun er tryg ved sin administration i både styrelse og departement, når en sommerferie, travlhed, en barselsorlov og udskiftning i medarbejderstaben kan føre til alvorlige fejl og misinformation af offentligheden.

Men Ellen Trane Nørby lader gennem sin pressechef forstå, at hun ikke ønsker at udtale sig før under et samråd i sagen tirsdag, som Folketingets sundheds- og ældreudvalg har indkaldt til. 

Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsdatastyrelsen, men her er man ikke vendt tilbage på avisens henvendelse.

Sophie Løhde og Ellen Trane Nørby har begge siden sagen begyndte i november fastholdt, at de intet har kendt til den ændrede definition. 

Redegørelse om talmagi: Minister sendt i byen med forkerte tal på grund af travlhed og sommerferie

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce