- Troen på, at alting opstår omkring motorveje, holder simpelthen ikke, siger forsker i landdistrikter. Ny rapport underkender blandt andet, at Svendborg-motorvejen skulle have øget befolkningstallet.

Hvis beboerne i udkantsområderne tror, at nye motorveje vil redde fremtiden og sikre vækst og stigende befolkningstal, skal de nok ikke glæde sig for tidligt.

En rapport fra tænketanken Kraka slår fast, at motorveje ikke hjælper på befolkningstallet i landområderne, skriver Jyllands-Posten.

I rapporten bliver Lolland, Esbjerg og Svendborg nævnt som eksempler på, at det ikke er motorveje, der får folk til at blive i eller flytte til områder i udkanten af Danmark.

Samme vurdering har både trafikforskere og landdistriktsforskere, mens politikerne stadig tror på, at flere motorveje giver mere vækst.

- Det ser ud til, at motorveje snarere dræner arbejdspladser væk fra udkantsområderne end skaber nye, lyder det ifølge Jyllands-Posten fra trafikforsker Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitet, RUC.

Seniorforsker Hanne Tanvig fra Københavns Universitet er af samme opfattelse:

- Troen på, at alting opstår omkring motorveje, holder simpelthen ikke, siger hun til avisen.

Læs mere: Se hele rapporten her

Kan fremme produktiviteten

"Resultatet af analysen er, at der ikke er nogen statistisk målbar effekt af at ligge i nærheden af en motorvej på befolkningsvækst," konkluderes det i rapporten.

Det er dog ikke ensbetydende med, at det ikke kan give mening at anlægge nye motorveje, skriver forfatterne i indledningen:

"Nærværende analyse tyder på, at effekten på bosætning er nul. Det udelukker imidlertid ikke, at motorveje af en række årsager kan virke produktivitetsfremmende. Når rejsetiden afkortes, øges omfanget af personlige møder mellem virksomheder, hvilket kan give mere videnudveksling," hedder det videre i rapporten.

"Samtidig kan kortere pendlingstider øge sandsynligheden for, at virksomheder og ansatte, der passer godt sammen, finder hinanden. Endelig mindskes omkostningerne for varetransport. Disse såkaldte agglomerationseffekter betyder større produktivitet til gavn for forbrugerne."

Læs mere her: Får Svendborg nok ud af sin motorvej?

Minister: Noget københavneri

Ifølge erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) er analysens konklusion "noget værre københavneri". Han kalder det "sund fornuft", at gode trafikale forhold er med til at sikre befolkningsudviklingen i yderområderne.

- Jeg føler mig overbevist om, at motorvejene både i Nordjylland og til Esbjerg har haft en gunstig indvirkning på befolkningsudviklingen, siger Troels Lund Poulsen til Jyllands-Posten.

Mere om emnet

Se alle
2
Landdistrikter: Selvfølgelig giver motorveje vækst

Landdistrikter: Selvfølgelig giver motorveje vækst

Borgmester i Hjørring: Motorvejen er uundværlig for os

Borgmester i Hjørring: Motorvejen er uundværlig for os