De syddanske patienter er overordnet set godt tilfredse med den behandling, de får. Det viser en stor undersøgelse af patienternes tilfredshed på det somatiske område. På enkelte områder er der dog stadig plads til forbedring.

Patienterne er generelt godt tilfredse med den behandling, som Region Syddanmark står klar med, når de bliver syge.

Det viser den seneste undersøgelsen af patienttilfredsheden, der går under navnet Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

Som vi tidligere har kunnet fortælle er langt hovedparten af de psykiatriske patienter tilfredse med behandlingen. Og det samme gør sig altså gældende for patienterne på de somatiske sygehuse.

Det er rigtig positivt, at tilfredsheden overordnet set er på niveau med eller over landgennemsnittet. Vi har haft stor fokus på rengøringen, blandt andet med jævnlige rengøringskontroller, derfor er det også dejligt at se, at det bliver mødt med tilfredshed. Til gengæld kan vi også se, at vi ikke er gode nok til at klæde patienten på, inden deres besøg på sygehuset.

Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Adskillige tusinde patienter er blevet spurgt om deres oplevelser med behandlingen. Og langt de fleste af dem er tilfredse.

I Region Syddanmark svarer 8 ud af 10 patienter, at de er "tilfredse" eller "meget tilfredse" med deres forløb.

Regionen ligger på flere punkter over landsgennemsnittet. Det gælder blandt andet i forhold til den tidligere så udskældte rengøring på sygehusene, som regionen har haft som et særskilt fokusområde over de seneste år.

Patienter skal forberedes bedre

Der findes dog også områder, hvor regionen ligger under landsgennemsnittet, og hvor der dermed er plads til forbedring.

Det gælder blandt andet i forhold til de ambulante patienter, hvor for mange oplever, at de ikke bliver informeret godt nok før besøget på klinikkerne. Og det gælder i forhold til information om amning til fødende kvinder, hvor 23 procent svarer, at de "slet ikke" eller "i ringe grad" er blevet forberedt tilstrækkeligt.

Formand for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), er overordnet set tilfreds med resultat af årets undersøgelse, men hæfter sig særligt ved, at sygehusene kan blive bedre til at forberede de ambulante patienter.

- Det er rigtig positivt, at tilfredsheden overordnet set er på niveau med eller over landgennemsnittet. Vi har haft stor fokus på rengøringen, blandt andet med jævnlige rengøringskontroller, derfor er det også dejligt at se, at det bliver mødt med tilfredshed. Til gengæld kan vi også se, at vi ikke er gode nok til at klæde patienten på, inden deres besøg på sygehuset. Det skaber tryghed for patienten at være velinformeret, så derfor er det et område, hvor vi skal have skærpet fokus, siger han.

  • Nyeng_Jonas_Ancher_(2015)_008

    Af:

    Når jeg er på arbejde, skriver jeg både langt og kort om menneskers meninger og liv og om magtmisbrug og udfordringerne i det samfund, vi alle er en del af. Når jeg ikke er på arbejde, lever jeg mit liv i Strib på Vestfyn med min kone og vores to børn. Hvis du har en historie, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller telefon.