Syddanske patienter kan fremover få følgeskab af anæstesisygeplejersker frem for ambulancereddere, når de transporteres mellem to sygehuse. Region Syddanmark barsler med nyt pilotprojekt.

Ambulancebehandlere kan være på vej ud og anæstesisygeplejersker ind i ambulancerne, når de skal transportere patienter mellem to hospitaler - såkaldte interhospitale transporter.

Mandag skal politikerne i Region Syddanmarks præhospitale udvalg tage stilling til, om de vil indlede forhandlinger med regionens to ambulancetjenester, Bios og Responce, om en forsøgsordning.

Ideen er ifølge Helene Vestergard, afdelingschef for planlægnings- og udviklingsafdelingen, opstået "ud fra en helhedsbetragtning med de udfordringer, vi har."

- Udfordringerne er eksempelvis de lange responstider, vi har oplevet - bortset fra her i februar - og vi har en leverandør, der har vanskeligt ved at bemande alle ambulancer. Men vi vil også gerne tale med den leverandør, der godt kan finde ud af at bemande ambulancerne, siger hun med henvisning til henholdsvis Bios og Responce.

Baggrunden er en ny ambulancebekendtgørelse, der ventes at træde i kraft 1. juli, som åbner op for, at behandleren i en ambulance kan skiftes ud med en læge eller en anæstesisygeplejerske, "når en ambulance anvendes til overførsel af en patient fra et hospital til et andet." Det har altså fået Region Syddanmark til at nytænke bemandingen i patienttransporterne.

De interhospitale transporter udgør cirka 10 procent af det samlede antal ambulancekørsler i regionen, og de kan forventes at stige i takt med, at sygehusene bliver færre, og afstanden mellem dem større.

Det vurderes, at der vil være aktivitet nok til at udnytte op til fem beredskaber, placeret på akutsygehusene i Odense, Svendborg, Kolding, Aabenraa og Esbjerg. Beredskaberne vil som udgangspunkt fungere som almindelige ambulancer, men kan undvære det udstyr, der kun bruges på skadesteder. De vil køre i dagtiden hverdage, hvor de fleste interhospitale transporter finder sted. For at markere, at der er tale et specialberedskab uden for det almindelige akutte beredskab, skal ambulancerne være hvide.

Hvis politikerne siger god for projektet, indgås der forhandlinger med de to leverandører om en forsøgsperiode på 12 måneder.

Spændende

Helene Vestergaard erkender, at man ikke har undersøgt markedet for ledige anæstesisygeplejersker, og det er ikke afklaret, om sygeplejerskerne i givet fald ville skulle være ansat af regionen eller i de respektive ambulanceselskaber.

John Christiansen, syddansk kredsformand for Dansk Sygeplejeråd, finder forslaget spændende og ser frem til at blive involveret i arbejdet.

- Opgaven er som sådan ikke ny, fordi sygeplejesker allerede i dag er med på patienttransporter, når det er nødvendigt, og vi mener, det er en måde at bruge de sygeplejersker på, som man vil spare væk andre steder i den præhospitale sektor, siger han.

Om rekrutteringssituationen blandt anæstesisygeplejersker er bedre end blandt ambulancereddere, har han ikke overblik over.

- Det kommer selvfølgelig an på behovet. Det kræver noget specialisering, som tager noget tid at opnå, men vi ved også, at der findes flere anæstesisygeplejersker, end der er ansat i anæstesien, siger han.

Hvor sygeplejerskerne i givet fald skulle være ansat, vil han gerne vente med at forholde sig til.

Midlertidig nødløsning

Formand for Præhospitaludvalget Thyge Nielsen (V) siger til DR Trekanten, at på grund af reddermangel, vil det være attraktivt at skifte nogle ud med sygeplejersker.

Til gengæld af hans udvalgskollega Bente Gertz (S) noget mere skeptisk.

- Det vil være en nødløsning, og jeg er ikke sikker på, at det er noget, man bare lige kan gøre. Det er ikke noget, vi umiddelbart kan bakke op om, og hvis det kommer på tale, vil det udelukkende skyldes reddermangel og være et midlertidigt tiltag, siger hun.

Ingen effekt

Heller ikke Michael Sørensen, direktør i Responce, der kører ambulancerne i Trekantområdet, er tilhænger af forslaget.

- Der vil give en masse logistiske udfordringer at have beredskaber, der er bundet til én bestemt opgave, og det vil derfor ikke have den store effekt, siger han.

I stedet kan man lige så godt lave flere sygetransporter med chauffører, som man så bemander med sygeplejersker også, mener han.

Efter hans vurdering vil det også kræve nye kontrakter og måske endda nye udbud, hvis forslaget skal foldes ud.

- Men jeg vil stærkt anbefale, at man genovervejer, om det nu også er så smart, siger han.

  • Byline billeder

    Af:

    Jeg er journalist og nyhedsredaktør på Fyens Stiftstidende og Fyens.dk. Med udgangspunkt i samfundsdelen af aktualitet-, samfunds- og erhvervsredaktionen i Odense skriver jeg primært om forhold i Region Syddanmark - herunder sygehusvæsenet og akutområdet. Tidligere har jeg arbejdet som erhvervsjournalist på avisen og har desuden en fortid på Jydske Vestkysten samt artikelbureauet Storyhouse. Privat bor jeg i Odense og har to børn.

Mere om emnet

Se alle
34
Bios-chef fyret

Bios-chef fyret

5
Regionen efter møde: Vi har stadig tillid til Morten Hansen

Regionen efter møde: Vi har stadig tillid til Morten Hansen

73
Region Syddanmark: Bios overholder nu responstiderne

Region Syddanmark: Bios overholder nu responstiderne