Patienter er generelt tilfredse med psykiatrien: Men børn og unge skiller sig ud

Mange patienter er generelt set tilfredse med psykiatrien. Blandt børn og unge er tilfredsheden dog lavere end hos de voksne. Arkivfoto

Patienter er generelt tilfredse med psykiatrien: Men børn og unge skiller sig ud

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

De fleste indlagte og ambulante patienter er tilfredse med den behandling, de får i psykiatrien i Danmark. Det viser den årlige patientundersøgelse kaldet LUP. Blandt indlagte børn og unge er det dog under halvdelen, der er glade for deres forløb - og det gælder ikke mindst i Region Syddanmark.

Psykiatrien i Danmark må ofte tage imod kritik, men hvis man spørger patienterne, går det faktisk meget godt.

Sådan lyder den helt generelle konklusion i hvert fald i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), hvor 12.776 patienter og pårørende har svaret på en lang række spørgsmål om deres oplevelser med psykiatrien.

De mest tilfredse patienter er de voksne, der er i ambulant behandling. Her har 83 procent svaret, at de i "høj grad" eller "meget høj grad" er tilfredse med deres forløb. Blandt de indlagte voksne ligger den samlede tilfredshed på 71 procent.

Blandt børn og unge er tilfredsheden generelt lavere. 43 procent af de indlagte børn og unge er i "høj grad" eller "meget høj grad" tilfredse med deres forløb, mens det samme gælder for 77 procent af de børn og unge, der bliver behandlet ambulant.

Om LUP-undersøgelsen
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredsheden blev lavet for første gang i 2000. Fra start blev undersøgelsen lavet hvert andet år, men siden 2009 har man hvert år spurgt til de psykiatriske og somatiske patienters oplevelser og tilfredshed.

21.753 patienter og forældre til børn og unge i psykiatrien har fået udleveret et spørgeskema i efteråret. Heraf har omkring 59 procent svaret - svarende til 12.776 patienter eller pårørende.

Undersøgelsen er lavet af forsknings- og konsulenthuset Defactum, der ligger under Region Midtjylland.

Indlagte børn skiller sig ud

I Region Syddanmark ligger man generelt over landsgennemsnittet på de mest centrale kategorier i forhold til tilfredsheden og vurderingen af, om man har fået det bedre af behandlingen.

Undersøgelsen noterer sig dog også, at Region Syddanmark skiller sig negativt ud, når det gælder indlagte børn og unge:

"Region Syddanmark har en signifikant lavere samlet tilfredshed sammenlignet med de øvrige regioner", lyder konklusionen, som man da også er opmærksomme på i regionen.

- Vores mål er at sikre patienterne den bedst mulige behandling, og undersøgelsen viser, at størstedelen af patienterne er godt tilfredse med den behandling, de modtager. Vi arbejder nu videre for at få alle patientgrupper med, siger sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov i en pressemeddelelse.

Ser man på, hvor mange der mener, at de har fået det bedre af behandlingen, ligger tallene generelt lavere end den samlede tilfredshed. Og igen ser det mest bekymrende ud i forhold til de indlagte børn og unge, hvor kun 30 procent mener, at de i "høj grad" eller "meget høj grad" har fået det bedre. Region Syddanmark ligger her igen bedre end landsgennemsnittet for alle patientgrupperne undtagen børn og unge, der bliver behandlet ambulant, hvor 56 procent mener, at behandlingen har virket.

Svært at sammenligne

Et af de vigtigste formål med de årlige undersøgelser af patienttilfredsheden i psykiatrien er at kunne sammenligne årets resultater med de foregående år, så man kan konkludere noget om udviklingen i patienternes tilfredshed med behandlingen. Modsat tidligere års undersøgelser er der dog ikke mange ord om den del.

Undersøgelsen er nemlig blevet ændret, så resultaterne ikke kan sammenlignes direkte med tidligere år.

Èn af de vigtigste ændringer handler om svarmulighederne. Tidligere har patienterne blandt andet kunnet svare "i høj grad" eller "i nogen grad", som så efterfølgende er blevet medregnet som positive svar, men i den nye undersøgelse er der sat en ekstra positiv kategori ind, så patienter nu også har kunnet svare "i meget høj grad".

Til gengæld bliver svaret "i nogen grad" nu ikke længere medregnet som et positivt svar, hvilket reelt betyder, at tilfredsheden ser ud til at være faldet drastisk, hvis man begynder at sammenligne årets resultater med de foregående år.

Hvordan udviklingen i tilfredsheden i psykiatrien ser ud, må man derfor vente med at konkludere så meget om, indtil næste års undersøgelse bliver offentliggjort.

Patienter er generelt tilfredse med psykiatrien: Men børn og unge skiller sig ud

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce