Støjberg: Ansøgere forberedte sig grundigt til indfødsretsprøve

Knap syv procentpoint flere har bestået indfødsretsprøven i juni 2018 sammenlignet med juni sidste år. Det viser tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. 56,5 procent af de 3766 deltagende bestod prøven for at opnå dansk statsborgerskab.

Støjberg: Ansøgere forberedte sig grundigt til indfødsretsprøve

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er tilfreds med, at flere end hver anden består prøven.

56,5 procent af dem, der 6. juni tog indfødsretsprøven, har bestået. Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet på sin hjemmeside.

Det er en smule flere end ved sidste prøve i november, hvor 53,8 procent bestod.

Man skal bestå indfødsretsprøven for at opnå dansk statsborgerskab, og prøverne afholdes halvårligt. I juni 2017 bestod 49,8 procent.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er tilfreds med resultatet, som ifølge hende viser, at flere har gjort sig umage med at forberede sig.

- Det viser, at der er blevet læst bedre op på tingene denne gang i forhold til sidste gang.

- Vi har kunnet se de gange, hvor vi har hævet kravene, at der var en meget høj dumpeprocent første gang og lidt mindre de efterfølgende gange. Det er, fordi det er meget nødvendigt at få læst stoffet, og det kan vi se, at ansøgerne har gjort, siger hun.

Integrationsministeren har ikke selv taget prøven, men hun kender efter eget udsagn udmærket prøven, da hun er med til at gennemgå den, efter at den er lavet.

Prøven i sig selv er ganske afgørende, da den ifølge Inger Støjberg viser, at ansøgerne både kan og vil det danske samfund.

- Det er vigtigt, at man ved noget om danske forhold, hvis man vil være dansk statsborger. Det er vigtigt, at man kender til vores historie og vores kulturelle baggrund, men også at man følger med i aktuel politik og den danske hverdag.

- Det er det, man har testet i prøven, siger hun.

Tidligere har det især været aktualitetsspørgsmål, som ansøgere er dumpet på, og det viser ifølge ministeren tydeligt, at ansøgerne ikke følger med i danske nyheder.

Selv om sværhedsgraden tidligere er blevet hævet, ligger niveauet det rette sted nu, mener integrationsministeren.

- Det vil jeg mene, at det gør.

3766 personer deltog i årets første indfødsretsprøve.

Ministeriet oplyser, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) har analyseret prøven.

Ifølge analysen har indfødsretsprøven en tilfredsstillende kvalitet, er formuleret på et alment dansk og ligger tæt op ad lærematerialet, der danner grundlag for prøven.

FAKTA: Se spørgsmål og svar til indfødsretsprøven
56,5 procent af dem, der 6. juni tog indfødsretsprøven, har bestået. Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet på sin hjemmeside.

Det er en smule flere end ved sidste prøve, der blev afholdt i november 2017. Her bestod 53,8 procent.

Alle, der søger om dansk indfødsret, skal igennem 40 spørgsmål med op til tre svarmuligheder. Ansøgere skal have mindst 32 af de 40 spørgsmål rigtige for at have bestået prøven.

Se her, hvad ansøgerne skulle vide i denne omgang:

1. Hvor gammel skal man mindst være i Danmark for at blive gift uden nogen særlig tilladelse?

A: 18 år.

B: 21 år.

C: 24 år.

2. Hvor ofte afholdes der regional- og kommunalvalg i Danmark?

A: Hvert tredje år.

B: Hvert fjerde år.

C: Hvert femte år.

3. Hvilke af følgende personer forbinder man i særlig høj grad med folkehøjskolerne?

A: Steen Steensen Blicher.

B: Johannes V. Jensen.

C.N.F.S. Grundtvig.

4. Hvilken dag er det grundlovsdag i Danmark?

A: Den 5. maj.

B: Den 5. juni.

C: Den 23. juni.

5. I hvilket årti blev Storebæltsbroen mellem Fyn og Sjælland indviet?

A: I 1930'erne.

B: I 1960'erne.

C: I 1990'erne.

6. Hvor mange af medlemmerne til Folketinget vælges på Færøerne?

A: 2.

B: 4.

C: 6.

7. Hvilke tre lande samlede Margrethe 1. i 1397 i Kalmarunionen?

A: Danmark, Island og Færøerne.

B: Danmark, Slesvig og Holsten.

C: Danmark, Norge og Sverige.

8. Radikale Venstre blev i 1905 dannet som udbryder af partiet Venstre. Hvilken af følgende befolkningsgrupper repræsenterede partiet i særlig høj grad?

A: Arbejdere.

B: Husmænd.

C. Bønder.

9. Hvem har den dømmende magt i Danmark?

A: Folketinget.

B: Domstolene.

10. Hvor længe kan politiet tilbageholde en person, der er anholdt, før personen skal stilles for en dommer?

A: 48 timer.

B: 36 timer.

C: 24 timer.

11. Hvad blev muligt for Danmark i 1920 efter 1. Verdenskrig?

A: At blive genforenet med Sønderjylland.

B: At melde sig ind i Det Europæiske Fællesskab.

C: At danne et rigsfællesskab med Grønland og Færøerne.

12. Danmark var ét af 51 lande, der var med til at grundlægge De Forenede Nationer (FN). I hvilket år blev FN grundlagt?

A: I 1918.

B: I 1945.

C: I 1973.

13. I 1933 indgik regeringen og de gamle politiske partier Kanslergadeforliget. Hvad ville regeringen opnå med forliget?

A: Regeringen ville begrænse indvandringen.

B: Regeringen ville mildne den økonomiske krise.

14. Hvilket af følgende områder har staten normalt ansvaret for?

A: Politi.

B: Børnehaver.

C: Sygehuse.

15. Hvilket parti blev dannet som en udløber af Fremskridtspartiet i 1995?

A: Nye Borgerlige.

B: Dansk Folkeparti.

C: Liberal Alliance.

16. Hvad medførte Reformationen i Danmark blandt andet?

A: Danskerne fik religionsfrihed.

B: Danmark blev et protestantisk land.

17. Hvilken dansk arkitekt er kendt for at have tegnet Operahuset i Sydney?

A: Jørn Utzon.

B: Arne Jacobsen.

C: Henning Larsen.

18. Hvor høj er valgdeltagelsen normalt ved valg til Folketinget?

A: 60-69 procent.

B: 70-79 procent.

C: 80-89 procent.

19. Må en dommer bære religiøse eller politiske symboler i en retssal?

A: Ja.

B: Nej.

20. I hvilket år bombarderede England København og erobrede Danmarks flåde?

A: I 1807.

B: I 1864.

C: I 1920.

21. Hvor stor en andel af befolkningen i Danmark er indvandrere og efterkommere?

A: 5-6 procent.

B: 12-13 procent.

C: 19-20 procent.

22. Hvem kan være primære aftaleparter, når der skal indgås kollektive overenskomster om for eksempel løn, pension og arbejdsforhold?

A: Stat og kommuner.

B: Regering og embedsmænd.

C: Fagforening og arbejdsgiverorganisation.

23. Hvor stor en andel af Danmarks befolkning er medlem af folkekirken?

A: Cirka 40 procent.

B: Cirka 60 procent.

C: Cirka 80 procent.

24. Har homoseksuelle samme rettigheder og pligter ved indgåelse af ægteskab som alle andre borgere?

A: Ja.

B: Nej.

25. Hvilken rettighed er sikret i grundloven?

A: Retten til gratis lægehjælp ved sygdom.

B: Retten til frit at vælge ægtefælle ved ægteskab.

C: Retten til at danne foreninger med et lovligt formål.

26. Hvad hedder kongefamiliens residens i København?

A: Amalienborg.

B: Fredensborg.

C: Rosenborg.

27. Hvornår blev den kristne danske kirke grundlagt?

A: I Vikingetiden.

B: I Middelalderen.

C: I Oplysningstiden.

28. Hvad stemte danskerne ja til ved en folkeafstemning i 1972?

A: En ændring af valgretsalderen til 18 år.

B: Salget af Dansk Vestindien til USA.

C: Medlemskab af Det Europæiske Fællesskab.

29. Hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne slog sig sammen om at oprette mejerier og brugsforeninger?

A: Græsrodsbevægelsen.

B: Andelsbevægelsen.

C: Arbejderbevægelsen.

30. Skal en minister være medlem af Folketinget?

A: Ja.

B: Nej.

31. Hvad begyndte mange unge at stille spørgsmålstegn ved i løbet af 1960'erne?

A: Kernefamilien.

B: Indvandringen.

C: Fællesmarkedet.

32. Hvornår endte den kolde krig?

A: Omkring 1950.

B: Omkring 1970.

C: Omkring 1990.

33. Hvilket af følgende lande er i rigsfællesskab med Danmark?

A: Island.

B: Norge.

C: Færøerne.

34. Hvornår skete der sidst en ændring af Grundloven?

A: I 1953.

B: I 1972.

C: I 2001.

35. Hvad fik videnskabsmanden Niels Bohr Nobelprisen for i 1922?

A: En metode til måling af lysets hastighed.

B: En model over atomers opbygning.

C: En teori om jordens magnetfelt.

36. I hvilken sportsgren blev der afholdt verdensmesterskab i maj 2018 i Danmark?

A: Ishockey.

B: Håndbold.

C: Fodbold.

37. DR 1 har i begyndelsen af 2018 vist 4. sæson af en populær tv-serie. Hvilken?

A: "Arven".

B: "Krøniken".

C: "Broen".

38. Hvilket parti er Søren Pape Poulsen formand for?

A: Alternativet.

B: Radikale Venstre.

C: Det Konservative Folkeparti.

39. Hvilket af følgende partier er en del af regeringen?

A: Nye Borgerlige.

B: Liberal Alliance.

C: Socialdemokratiet.

40. Hvilken royal person fyldte 50 år i maj 2018?

A: Kronprins Frederik.

B: Kronprinsesse Mary.

C: Prins Joachim.

Svar: 1A, 2B, 3C, 4B, 5C, 6A, 7C, 8B, 9B, 10C, 11A, 12B, 13B, 14A, 15B, 16B, 17A, 18C, 19B, 20A, 21B, 22C, 23C, 24A, 25C, 26A, 27A, 28C, 29B, 30B, 31A, 32C, 33C, 34A, 35B, 36A, 37C, 38C, 39B, 40A.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.
FAKTA: Indfødsretsprøven er vej til dansk statsborgerskab
Udlændinge- og Integrationsministeriet har mandag morgen offentliggjort tallet for, hvor mange der i juni bestod den halvårlige indfødsretsprøve. 56,5 procent af deltagerne klarede skærene. Det er lidt flere end sidst.

To gange årligt afholdes der indfødsretsprøver, som skal bestås for at opnå dansk statsborgerskab.

Læs mere om indfødsretsprøven her:

* 3766 personer deltog i årets første indfødsretsprøve, der blev afviklet 6. juni på 53 sprogcentre over hele landet. 56,5 procent bestod.

* Indfødsretsprøven afholdes to gange årligt - i juni og november.

* Man skal som udlænding have bestået indfødsretsprøven for at opnå dansk statsborgerskab.

* Ved at bestå prøven dokumenterer deltagerne, at de har kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

* 53,8 procent af deltagerne bestod indfødsretsprøven, da den senest blev afviklet i november sidste år. I juni 2017 bestod 49,8 procent af deltagerne.

* Ansøgerne har tre kvarter til at besvare prøven, der består af 40 spørgsmål.

* Det kræver mindst 32 rigtige at bestå.

* 35 af spørgsmålene er udarbejdet på baggrund af læremateriale, der stilles gratis til rådighed.

* De sidste fem spørgsmål er om aktuelle emner inden for politik eller kulturelle begivenheder.

* Der er mellem to og tre svarmuligheder men kun ét rigtigt svar til hvert spørgsmål.

Kilder: Udlændinge- og Integrationsministeriet, nyidanmark.dk og indfodsretsprove.net.

Støjberg: Ansøgere forberedte sig grundigt til indfødsretsprøve

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce