Øremærket barsel til fædre: Godt og skidt


Øremærket barsel til fædre: Godt og skidt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Et flertal af EU's social- og beskæftigelsesministre stemte torsdag ja til fremover at øremærke otte ugers barsel til fædre. God idé siger blandt andre fagforbundne, dårlig idé mener et flertal i Folketinget.

Holdninger: Skal EU diktere, hvor meget barsel fædre skal have?

Svaret afhænger af, hvem du spørger, efter et flertal af EU's social- og beskæftigelsesministre i Europa-Parlamentet torsdag stemte for, at fædre i EU fremover skal have ret til otte ugers barsel. (Danmark stemte imod.) De otte uger er øremærket faren og kan ikke overføres til moren, og det betyder, at de otte uger bortfalder, hvis ikke faren benytter sig af dem.

Vi har her udpeget fem forskellige "grupper" og kort ridset holdningerne op.

EU-direktivet forventes endeligt vedtaget, når kommissionen, ministerrådet og Europa-Parlamentet mødes i "trilog" i juli måned. Hvornår direktivet træder i kraft, vides endnu ikke.

Politikerne
EU-direktivet, der vil øremærke otte ugers barsel til fædre, forventes endeligt vedtaget i juli måned. Arkivfoto: Linda Kastrup / Ritzau Scanpix

Der er bred enighed blandt de politiske partier om, at EU skal holde snitterner væk fra barsel til fædre. Regeringen er helt imod, mens de røde partier er mere splittede.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) udtalte i sidste uge til Politiken, at barsel er et nationalt- og familieanliggende, som EU ikke skal blande sig i. Den holdning deler Dansk Folkeparti, mens Socialdemokratiet egentlig gerne ser, at fædre får mere barsel, men igen skal det ikke være dikteret af EU.

Enhedslisten vil, som det står i deres partiprogram, gerne øremærke hele tre måneders barsel til fædre, men mener heller ikke, at det er et EU-anliggende.

SF, De Radikale og Alternativet ønsker som de eneste EU-direktivet velkomment:

- Når vi reserverer flere uger til fædre, kommer vi et skridt tættere på ligestilling. Og vi får skabt flere rettigheder for fædre, udtalte Sofie Carsten Nielsen (R) i sidste uge til Ritzau.

Kvindeorganisationerne
Grafik: Mikkel damgård Petersen

Kvindeorganisationer fra Kvinderådet, Kvinfo til Dansk Kvindesamfund mm., mener alle, det er en god idé med øremærket barsel til fædre. Uanset at det bliver dikteret af EU.

I Danmark tager kvinder i gennemsnit 91 procent af barslen, og det er blandt andet med til at fastholde løngabet mellem mænd og kvinder, lyder det fra organisationerne.

Derfor får den øremærkede barsel til mænd den enkle konsekvens, at det vil øge ligestillingen, hedder det.

Direktør i Kvinfo, Henriette Laursen, glæder sig over EU-direktivet, og torsdag sagde hun i et interview i Kristeligt Dagblad, at:

- Hvis man ønsker at fremme ligestilling i vores samfund, så er øremærket barsel til fædrene det bedste og mest effektive instrument, man overhovedet kan tage i brug.

- Hvis du spørger mig, hvordan man bedst kan fremme ligeløn mellem kønnene, eller hvordan kvinder bliver mere synlige i ledelse og politik - værdier, som jeg tror, de fleste i vores samfund abonnerer på - så vil jeg svare, at der ikke findes bedre håndtag at skrue på end netop det her.

Fagforbund

Fagforbund som HK/Privat, Dansk Magisterforening, FOA, Djøf, LO og FTF ønsker alle øremærket barsel til fædre velkommen.

En ny undersøgelse fra HK/Privat viser, at et flertal af fædrene (60 procent) gerne vil have mere barsel, og derfor er EU-direktivet en glædelig nyhed ifølge næstformand Marianne Vind:

- Det er helt fantastisk for familierne, at fædre fremover får en rettighed til at være sammen med deres børn. Som det er nu, er der en masse barrierer som for eksempel virksomhederne selv, udtalte hun til Ritzau torsdag.

Formand i Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen er helt enig og siger:

- For mig at se, handler det om at give nogle rettigheder til partneren til den gravide. Vi ser, at rigtigt mange gerne vil holde barsel med deres lille barn, men ikke får lov. Derfor er det så vigtigt, at de får nogle rettigheder.

Arbejdsgiverne

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) synes derimod ikke, at EU-direktivet er en god idé. På Dansk Arbejdsgiverforenings hjemmeside lyder det blandt andet fra administrerende direktør Jacob Holbraad:

- Der er på Christiansborg bred enighed om, at EU skal blande sig helt ude af det her område. Og jeg vil gerne kvittere for den indsats, jeg ved, regeringen har lagt i at forhindre, at direktivet griber ind i de danske regler. Indtil videre er det er desværre ikke lykkedes, og det er dårligt nyt - både for de danske virksomheder og for forældrene.

Dansk Industri mener heller ikke, at EU skal diktere, om mænd skal have ret til barsel.

- Øremærket forældreorlov er bestemt ikke noget, der bør besluttes på EU-niveau. Den slags regler bør besluttes i det enkelte land - og i Danmark er det et anliggende for arbejdsmarkedets parter, siger underdirektør Christoffer Thomas Skov i en udtalelse på DI's hjemmeside.

Forskerne

Rocwool Fondens Forskningsenhed udgav i marts 2017 en større analyse af barsel og løngab (Paternity Leave and the Gender Wage Gap; New casual Evidence). En af konklusioner var, at i de familier, hvor faren tager en større del af barslen, reduceres lønforskellen mellem moren og faren. En ekstra uges barsel til faren kan reducere lønforskellen mellem de to med op til 14.000 kr. om året.

Det er, siger forskningen, fordi fædres barsel har mindre betydning for deres indtjening, og på den måde stiger den samlede indkomst i husholdningen.

Institut for Menneskerettigheder lavede i 2016 en undersøgelse af diskrimination af forældre, der blandt andet viste, at 21 procent af fædrene holder mindre barsel, end de ønsker. Ifølge Kenn Warming, der er specialkonsulent i ligebehandling ved Institut for Menneskerettigheder, er det i høj grad en eksisterende kultur, der skal ændres.

- Direktivet er et skridt i den rigtige retning og et meget vigtigt signal at sende. Vi igangsætter en kulturændring ret drastisk ved at øremærke noget. Det vil være som en snebold, der ruller og gør det hele bedre og bedre, har han udtalt til Ritzau.

Et litteraturstudie fra Det nationale forskningscenter for velfærd, "Øremærkning af barsel til fædre", viser yderligere, at "når der indføres en lov om øremærkning af barsel til mænd, bliver den normsættende for orlovsadfærden. Det betyder, at lovgivningen er med til at normalisere, at fædre tager orlov (...) Det viser sig også, at barselsorlov primært opfattes som noget, mødre tager, og i forlængelse heraf skal fædre ofte gennem forhandlinger med deres respektive arbejdsgivere, der ikke nødvendigvis anerkender mænds ønske om barselsorlov som en rettighed, selv om det er det."

Øremærket barsel til fædre: Godt og skidt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce