Forsøg

De lægestuderendes forening mener, at en kandidatuddannelse i medicin til Esbjerg kan være med til at reducere lægemanglen i landsdelen. Formand forklarer, at Esbjerg i forvejen har et godt ry blandt de studerende.

Læger: Der er bred opbakning til ønsket om at placere en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg.

Som beskrevet i JydskeVestkysten mandag ønsker parterne bag, Syddansk Universitet, Sydvestjysk Sygehus og Region Syddanmark, at tiltrække de kommende læger i en yngre alder og dermed øge sandsynligheden for, at de slår sig ned i landsdelen, der lider under lægemangel.

Sagen kort

JydskeVestkysten skrev mandag, at Syddansk Universitet og Region Syddanmark går sammen om at få etableret en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg.Parterne har med opbakning fra Sydvestjysk Sygehus sendt et brev til uddannelses- og forskningsministeren samt sundhedsministeren.

Baggrunden er, at sygehuset har svært ved at fastholde de yngre læger efter endt uddannelse. Ved at uddanne dem er håbet, at flere vil etablere sig i området under uddannelse og derefter søge job på Sydvestjysk Sygehus eller i almen praksis.Uddannelsen vil tidligst begynde i 2021, og de op til 50 studerende, som vil kunne læse kandidaten, vil således være færdiguddannede i 2024.

Claas Johannsen, formand for Foreningen af Danske Lægestuderende, kalder det helt rigtigt at tænke de studerende tidligere ind i løsningen for at sikre flere læger i yderområderne. Han er enig i, at en kandidatuddannelse vil have held til at fastholde flere læger efter endt uddannelse.

- Sydvestjysk Sygehus og SDU har tænkt i en helhedsløsning med en praksisnær uddannelse sammen med bolig og studiemiljø. Det er meget vigtigt og kan virkelig trække i de lægestuderende, siger Claas Johannsen.

Han tilføjer, at Esbjerg har fået et rigtig godt ry blandt de medicinstuderende.

Claas Johannsen understreger dog, at muligheden for at læse i Esbjerg skal være et frivilligt valg for de studerende.

Flere elementer

Bjarne Dahler-Eriksen, lægefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland, ser gode perspektiver i at få en kandidatuddannelse til landsdelen.

Han henviser til, at det sønderjyske sygehus har samme store problemer med rekruttering som Sydvestjysk Sygehus.

- Det er helt rigtigt tænkt, at man skal have fat i de studerende, inden de bosætter sig i universitetsbyerne og stifter familie. Ellers er de meget vanskelige at rykke, siger Bjarne Dahler-Eriksen, som tilføjer, at udfordringen med rekruttering kræver mange forskellige indsatser.

- Vi skal afprøve alle muligheder for at lokke lægerne væk fra de store universitetsbyer, siger Bjarne Dahler-Eriksen.

Han nævner, at Sygehus Sønderjylland gerne vil bidrage med undervisere og i modsætning til Sydvestjysk Sygehus har eksempelvis en øjenafdeling, som de studerende kan komme ud i.

Nyvalgt borgmester i Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen (V) understreger, at kommunen vil bakke op om initiativet på alle tænkelige måder.

- Det vil være helt unikt, hvis det lykkes, siger Jesper Frost Rasmussen, der kalder en lægeuddannelse i Esbjerg "helt nødvendig for at sikre et Danmark i balance".

Han henviser til, at et øget optag på medicinuddannelsen i Aalborg indtil videre har været positiv for Nordjyllands fastholdelse af yngre læger. Ifølge Jesper Frost Rasmussen vil et kandidatstudie i Esbjerg også bidrage til at afhjælpe områdets lægemangel.

Byrådet vil nu sende en officiel skrivelse til uddannelses- og forskningsministeren samt sundhedsministeren med kommunens støtte til initiativet.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Region og universitet vil have lægeuddannelse til Esbjerg

Region og universitet vil have lægeuddannelse til Esbjerg

Yngre læger: Medicinuddannelse i Esbjerg vil være en gevinst for alle

Yngre læger: Medicinuddannelse i Esbjerg vil være en gevinst for alle

Sygehuschef: Vi skal fange lægerne tidligere

Sygehuschef: Vi skal fange lægerne tidligere