OUH-direktør Michael Dall forstår godt, at de nyuddannede læger efter Svendborgsagen træder ud i deres arbejdsliv med bekymring og usikkerhed. Der er behov for klarere vejledninger, siger direktøren.

I Svendborg-sagen placerer landsretten kravet om skriftlig dokumentation hos den yngre læge i forvagten. Kan du forstå, hvis der er nogle af de nye læger, som træder ud i sygehusvæsenet med en vis ængstelse?- Den bekymring forstår jeg godt. Svendborg-sagen har skabt en usikkerhed, som vi har brug for at få afklaret. Derfor er jeg helt enig i med vores læger i, at vi har brug for klarere vejledninger i, hvad der skal journalføres.

Hvordan kan I som sygehusledelse støtte de yngre læger og hjælpe dem til at kunne yde den bedst mulige gerning for patienterne?- Vi ledere har et ansvar for at tilrettelægge arbejdsforhold og prioritere opgaverne bedst muligt. Vi har sammen med vores læger og øvrigt autoriseret sundhedspersonale drøftet udfordringerne med at få hverdagen til at harmonere med lovgivningen, og vi har gjort Styrelsen for Patientsikkerhed opmærksom på, at der er brug for mere klare vejledninger på området.

Synes du, at ledelsen på OUH har været god nok til at støtte de yngre læger til at træffe beslutninger og tage ansvar?- Vi tager vores forpligtigelse som lærings- og uddannelsessted meget seriøst. Hvis man som yngre læge synes, at der er problemer med læringsmiljøet på en afdeling, opfordrer vi til, at de går i dialog med afdelingsledelsen og i sidste ende os som direktion, så vi sammen kan rette op på det.

Mener du, at de unge læger i dag står med et større ansvar og sværere arbejdsvilkår, end du og dine medstuderende gjorde, da i trådet ud i sundhedsvæsenet?- Det var udfordrende dengang og det er det fortsat. Som læger har vi et meget stort ansvar, men heldigvis indgår vi i stærke arbejdsfællesskaber, hvor erfarne læger støtter mindre erfarne læger.

Sygehusdirektør Michael Dall har afvist at stille op til interview omkring ovenstående spørgsmål, som i stedet er besvaret skriftligt. Derved har avisen Danmark ikke haft mulighed for at stille opklarende eller opfølgende spørgsmål.

  • Schmidt_Sander_(2015)_001

    Af:

    Som nyhedschef er det mit job at igangsætte og prioritere de historier, som vi bringer på fyens.dk og i Fyens Stiftstidende. En sjælden gang imellem får jeg også tid til at komme lidt til tasterne. Jeg er uddannet som journalist i 2000 og har arbejdet som lokal- og nyhedsjournalist frem til foråret 2015, hvor jeg blev nyhedsredaktør på Fyens Stiftstidende. 1. september 2016 tiltrådte jeg jobbet som nyhedschef sammen med to andre kolleger i huset.

Mere om emnet

Se alle
3
Overlæge genåbner underskriftsindsamling mod patientstyrelse

Overlæge genåbner underskriftsindsamling mod patientstyrelse

1
Efter frifindelse af overlæge: OUH-direktør revser vidner fra udskældt styrelse

Efter frifindelse af overlæge: OUH-direktør revser vidner fra udskældt styrelse

6
Dommen er faldet: Overlæge fra OUH frifindes efter patient-dødsfald

Dommen er faldet: Overlæge fra OUH frifindes efter patient-dødsfald