Nyt udspil: Minister vil genoprette tillid mellem styrelse og sundhedsvæsen

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kom onsdag sundhedspersonale landet over i møde, da hun satte ind med en række tiltag for at rette op på mistilliden mellem de ansatte i sundhedsvæsnet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Nyt udspil: Minister vil genoprette tillid mellem styrelse og sundhedsvæsen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Efter dialog med sygeplejersker og læger kom sundhedsministeren onsdag med otte konkrete initiativer, der skal genoprette tilliden til Styrelsen for Patientsikkerhed og sikre sundhedspersonalets retssikkerhed. Det sker efter en række sager mod sundhedspersonale - senest sagen fra OUH, hvor en overlæge er tiltalt efter en patient døde i sommeren 2014. Der falder dom fredag.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kom onsdag sundhedspersonale landet over i møde, da hun satte ind med en række tiltag for at rette op på mistilliden mellem de ansatte i sundhedsvæsnet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Med udspillet kan et ankenævn for tilsynsafgørelser være på vej for at styrke retssikkerheden for læger, sygeplejersker og andre i sundhedssektoren, ligesom også en ekstern gennemgang af politianmeldelserne fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal vise, om der skal ændres i praksis eller lovgivning.

Styrelsen har længe været lagt for had, fordi den ifølge læger, sygeplejersker og tandlæger har for stort fokus på at jagte og straffe enkeltpersoner uden at tage højde for arbejdsbetingelserne i den travle hverdag på blandt andet sygehusene. Omkring hver tredje af landets 30.000 læger har skrevet under på et mistillidsvotum til styrelsen, som blev fulgt op af 1700 tandlæger.

Fredag falder afgørelsen ved Retten i Odense en sag fra Odense Universitetshospital, hvor en en overlæge er tiltalt og risikerer bøde for grov forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med, at en 42-årig alkoholiker og stofmisbruger døde som patient på hospitalet efter en stor dosis metadon. Overlægen nægter sig skyldig og mener, han har prioriteret de dårligste patienter først og fulgt OUH's retningslinjer, som blev brugt til at vurdere patienten stabil. En sygeplejerske har erkendt at have overtrådt autorisationsloven i forbindelse med dødsfaldet og har accepteret at betale en bøde på 15.000 kroner. Hun arbejder fortsat på OUH, der oplyser, at hendes nuværende afdelingsledelse er vidende om den verserende sag og har fuld tillid til hende.

Sagen, der af Lægeforeningen betegnes som principiel, har atter skabt vrede og frustration hos lægerne, der for alvor kom på banen efter den såkaldte Svendborgsag. Her blev en yngre læge idømt bøde af landretten for grov forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en mandlig sukkersygepatient, som senere døde. Hun blev straffet efter samme bestemmelse i autorisationsloven, som også overlægen fra OUH er tiltalt efter.

Reaktionen fra læger landet over kom i form af #detkuhaværetmig-kampagnen, hvor tusindvis af læger på de sociale medier gav udtryk for, at de ofte stod i samme situation, hvor journalisering må vente af hensyn til akutte patienter. Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at sagen fra Svendborg skal for Højesteret.

De otte tiltag
Ankenævn for tilsynsafgørelserMinisteriet vil undersøge, om der kan oprettes et nævn til at håndtere klager fra læger, sygeplejersker og andre i sundhedsvæsenet over tilsynsafgørelser, der er særligt indgribende.

Uvildig vurdering af politianmeldelser

En ekstern gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser i 2017 skal vise, om der bør ske ændringer i praksis eller lovgivning.

Styrket kommunikation og læring

Ministeriet vil undersøge, om der kan oprettes et udvalg bestående af personer fra faglige organisationer, som skal drøfte læring af tilsynssanktioner og politianmeldelser.

Større fokus på læring

En ændring i resultatkontrakten skal give Styrelsen for Patientsikkerhed større fokus på læring.

Større læring fra utilsigtede hændelser

En række initiativer skal give større læring fra utilsigtede hændelser, som indberettes i sundhedsvæsenet og af styrelsen.

Fokus på organisatorisk ansvar

Styrelsen skal i tilsynsarbejdet have fokus på, at fejl i patientbehandlingen kan skyldes organisatoriske forhold som manglende ressourcer, it-problemer eller dårlig ledelse.

Fremrykket evaluering

Evalueringen af de nye tilsynssanktioner, som blev vedtaget ved lov i sommeren 2016, skal fremrykkes.

Arbejdsgrupper

To nye arbejdsgrupper skal komme med forslag til ændringer af reglerne om journalføring samt til instrukser, som skal sikre klar ansvarsfordeling mellem sundhedspersonerne og deres ledelse.

- En god start

De otte tiltag er vigtige skridt på vejen mod at løse den bekymrende konflikt, mener sundhedsministeren.

- Det har været stærkt bekymrende at se, hvordan dialogen mellem personale og tilsynsmyndighed er blevet forværret i sådan en grad, at det er endt i underskriftsindsamlinger. Det er fuldstændig underminerende for arbejdsvilkårene i vores sundhedsvæsen og for den tillid til sikker behandling, patienterne skal opleve, når de bliver indlagt, udtaler Ellen Trane Nørby.

Hun understreger, at styrelsen netop blev sat i verden for rette op på en række sager, der bar præg af manglende tilsyn og manglende sikkerhed for patienterne.

- Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan give vores sundhedspersonale nogle ordentlige arbejdsvilkår, hvor der er fokus på læring og respekt for hverdagen.

Hos Lægeforeningen tager formand Andreas Rudkjøbing godt imod udspillet:

- Det er en god start på vejen mod et bedre tilsyn og en genopretning af tilliden mellem landets læger på den ene side og Styrelsen for Patientsikkerhed på den anden side.

Lægeforeningen er også glade for, at udspillet fremrykker en evaluering af Folketingets såkaldte strammerpakke, som gav styrelsen udvidende beføjelser til at indskrænke autorisationer, og som ifølge foreningen har betydet en mere aggressiv linje i styrelsens arbejde.

- Vi ser det som et udtryk for, at der er politisk forståelse for, at skruen kan strammes for hårdt, og at læger har brug for råderum og tillid - og at det først og fremmest er hos patienterne, at de skal tilbringe deres tid, siger Andreas Rudkjøbing.

Nogle af tiltagene kræver lovændringer, og ministeren vil derfor indkalde Folketingets partier.

På Ugeskrift for Lægers hjemmeside udtaler gruppen, der står bag protesterne, at de overordnet set er tilfredse med den tillidspakke, som sundhedsministeren har fremlagt.

- Vi glæder sig over, at Ellen Trane Nørby omsider går ind i sagen og tager ansvar efter en lang periode uden reel handling. Vi anerkender, at der er mange positive takter i ministerens udmeldinger, men det afgørende bliver imidlertid om, om Styrelsen for Patientsikkerhed og ministeren i handling og ikke blot i ord omlægger linjen markant til gavn for den ægte patientsikkerhed såvel som sundhedspersoners retsstilling, skriver pressegruppen i Læger for et bedre Sundhedsvæsen til Ugeskrift for Læger.

- Det mangler vi endnu at se, før tilliden mellem landets læger og styrelsen kan genoprettes. Det kræver generelt, at styrelsens tilsynsaktiviteter kvalificeres og realitetstjekkes af klinikere, inklusiv den bebudede gennemgang af de foretagne politianmeldelser.

Gruppen tæller bl.a. Kristian Rørbæk Madsen, der tog initiativ til mistillidsvotummet, og sammen med en anden læge fra pressegruppen, Tobias Ramm Eberlein, peger de to læger på “djævlen i detaljen”, nemlig den eksterne gennemgang politianmeldelserne.

Nyt udspil: Minister vil genoprette tillid mellem styrelse og sundhedsvæsen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce