Nyt naturparadis endelig på plads


Nyt naturparadis endelig på plads

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fyns største vådområde etableres nu på Midtfyn efter fem års hårdt arbejde. Fugle, fisk og planter står på spring til at indtage det

Fisk og bunddyr i Odense Fjord kan godt begynde at glæde sig. I slutningen af 2009 kan de se frem til at kunne svømme rundt i vand, der for hver dag bliver renere og renere.

Efter fem års arbejde er det nu endelig lykkedes at få et stort naturgenopretningsprojekt på plads på Midtfyn.

Odense Å skal genslynges over en godt og vel 10 kilometer lang strækning i den gamle Broby Kommune. Samtidig skal der anlægges store vådområder langs den genslyngede å og nabovandløbet Ulvebækken, hvor fugle- og planteliv kan boltre sig.

Dermed gøres der for alvor op med tanken om, at Odense Å skal afvande marker til gavn for landbruget. Nu skal et langt stykke af åen være til gavn for naturen og for vandmiljøet - og i øvrigt give nye naturoplevelser til de forbipasserende.
Statsskovrider Søren Strand- gaard er glad for, at Fyns største vådområdeprojekt omkring Nr. Broby på Midtfyn nu er sat helt på skinner. Projektet vil betyde bedre vandmiljø i såvel Odense Å som Odense Fjord. Arbejdet med at genslynge Odense Å vil være afsluttet sidst i 2009.
Statsskovrider Søren Strand- gaard er glad for, at Fyns største vådområdeprojekt omkring Nr. Broby på Midtfyn nu er sat helt på skinner. Projektet vil betyde bedre vandmiljø i såvel Odense Å som Odense Fjord. Arbejdet med at genslynge Odense Å vil være afsluttet sidst i 2009.
Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Mindre risiko for iltsvind

Når åen genslynges og vådområderne fyldes med vand, vil det betyde, at Odense Fjord hvert år slipper for 70 ton kvælstof. Dermed nedsættes risikoen for iltsvind med fiskedød og andre ulykker til følge.

Det midtfynske naturgenopretningsprojekt blev søsat af Fyns Amt i 2003, og da amtet blev nedlagt, overtog den fynske afdeling af Skov- og Naturstyrelsen. Derfor kunne statsskovrider Søren Strandgaard på et pressemøde i går offentliggøre, at det nu er lykkedes at få projektet på skinner - efter langvarige forhandlinger med i alt 63 lodsejere langs åen.

32 millioner til jordejere

De store arealer, der i dag er marker, men som fremover skal være vådområder, bevares nemlig på private hænder hos de landmænd, som hidtil har dyrket jorden. Samlet set vil 28 lodsejere have jord i det endelige projektområde.

Som kompensation for, at afgrøder nu skal skiftes ud med eng og vadefugle, er der udbetalt i alt omkring 32 millioner kroner til de mange berørte lodsejere, og samtidig er der byttet rundt på ejerforholdene for mange af jordmatriklerne i området.

Det er denne såkaldte jordfordeling, som især har taget tid og gjort projektet til en langstrakt affære.

- Vi har måttet arbejde hårdt på det, for der har været mange berørte landmænd, men her i foråret oplevede vi et stort vendepunkt, siger statsskovrider Søren Strandgaard.

En mindre del af naturprojektet er allerede nu ved at blive ført ud i livet. Det gælder en strækning af åen mellem Nr. Broby og Brobyværk, men det store stykke mellem Nr. Broby og Frankfri syd for Odense tages der først hul på næste sommer.

Samtidig står det klart, at der til den tid bliver brug for mange maskiner og hestekræfter, når åen skal lægges om, for arbejdet skal udføres på få måneder - kommer der for meget vand i åen bliver det simpelthen for farligt at arbejde der.

Med den nuværende tidsplan forventer Søren Strandgaard, at fugle og fisk allerede vil begynde at indtage den genslyngede å i begyndelsen af 2010.

- Fisk og fugle er hurtige til at kvittere for den slags ændringer i naturen. Planterne tager det lidt længere med, men jeg tror, vi skal forvente at se ynglende vadefugle - viber og klyder - allerede samme år, lyder det fra statsskovrideren.

Alt i alt koster naturgenopretningsprojektet 50 millioner kroner. De 32 millioner er som nævnt udbetalt i kompensation til lodsejere, mens de resterende midler går til det praktiske jordflytningsarbejde og forberedelse af projektet. Pengene kommer fra staten og EU.

Nyt naturparadis endelig på plads

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce