Det bliver den konservative 1.suppleant Flemming Ejde Nielsen, der erstatter Pernille Weiss i amtsrådet. Flemming Ejde Nielsen har tidligere vikarieret for Pernille Weiss, men 6. december indtræder han så som permanent medlem de næste to år amtet eksisterer.

Han overtager Poul Sækmoses plads i Trafik-og Miljøudvalget, i det Poul Sækmose i stedet bliver medlem af Sygehusudvalget, hvor Pernille Weiss tidligere sad.