EU vil stoppe ulovlig tømmerhugst og illegalt milliardsalg af træ, der ikke er bæredygtigt produceret, gennem en ny, frivillig licensordning for verdens store skovlande. Det fremgår af et forslag, som EU-Kommissionen netop har vedtaget.

Essensen er, at tømmer fra de lande, der går med i den juridisk bindende ordning, nægtes adgang til EU's marked, hvis træet ikke er udstyret med det rette lovlige stempel fra eksportlandet.

Planen omfatter både rundtræ (hele træstammer), savet træ og krydsfiner. Den skal senere behandles af EU's miljøministre. Udspillet er en udløber af FN's verdenstopmøde i 2002 i Johannesburg om bæredygtig udvikling.