Miljø- og fødevareminister mistænkes for at have indgået en studehandel om rensning af vandløb med Bæredygtigt Landbrug. Staten skal på den måde have undgået et sagsanlæg, skriver DR. Eva Kjer Hansen afviser.

Da miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) sidste år bad kommunerne om at oprense vandløb mere effektivt i et såkaldt hyrdebrev, skete det angiveligt som led i et forlig med interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug.

Dermed blev et sagsanlæg mod staten sat på pause, skriver DR Nyheder.

Baggrunden er, at Bæredygtigt Landbrug i 2012 stævnede staten for, at oprensningen af vandløb for vandplanter ikke var effektiv nok.

Interesseorganisationen skulle have tørnet sammen med Kammeradvokaten i retten i efteråret, men Bæredygtigt Landbrug satte retssagen på standby.

Det skete, efter at Eva Kjer Hansen i begyndelsen af november 2015 udsendte hyrdebrevet til kommunerne og samtidig nedsatte en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til mere effektiv oprensning af vandløbene - det, der blandt fagfolk kaldes grødeskære.

Forliget beskrives i et brev til Høje Taastrup Kommune fra Flemming Fuglede Jørgensen, der er formand for Bæredygtigt Landbrug.

- Kammeradvokaten har ønsket at indgå forlig, og som en del af dette forlig blev der udsendt et hyrdebrev til samtlige kommuner, hvori det blev præciseret, at kommunerne skulle holde de danske vandløb veloprensede. Og der arbejdes stadig videre med Kammeradvokaten om forliget, skriver Flemming Fuglede Jørgensen i brevet.

Ministerens tætte parløb med Bæredygtigt Landbrug kom frem i sidste uge, hvor BT dokumenterede, at store dele af ministerens kommissorium for ekspertgruppen om netop grødeskæring af vandløb var kopieret fra et notat udarbejdet af Bæredygtigt Landbrug.

Oplysninger fra kommissoriet blev efterfølgende i starten af november gengivet i Eva Kjer Hansens hyrdebrev til landets kommuner.

I brevet indskærper ministeren, at kommunerne har pligt til at vedligeholde vandløbene, så landbrugsarealer ikke bliver oversvømmede med risiko for afgrødetab.

På trods af at Flemming Fuglede Jørgensen i mailen nævner forliget flere gange, afviser han i dag over for DR, at der er indgået forlig.

Det samme gør Eva Kjer Hansen. Hun understreger samtidig, at den nedsatte ekspertgruppe består af uafhængige forskere.

- Det har været afgørende for mig, at arbejdet holdt sig inden for den gældende vandløbslovs rammer, og at det faglige arbejde blev gennemført af objektive og uafhængige forskere. Processen resulterede ikke i et forlig, og der er dermed ikke indgået en handel, skriver ministeren til DR.

Mere om emnet

Se alle
Gense: Presset minister i høring om landbrugspakke

Gense: Presset minister i høring om landbrugspakke

1
Engell og Ib: Presset Eva Kjer overlever i dag

Engell og Ib: Presset Eva Kjer overlever i dag

Afdæmpet K-melding: Landbrugspakke er ikke en katastrofe

Afdæmpet K-melding: Landbrugspakke er ikke en katastrofe