Rigsadvokaten har udstukket nye målsætninger for anklagemyndighedens arbejde i 2008.
Anklagemyndigheden skal op i omdrejninger igen i år efter at have ligget delvis underdrejet i 2007 i forbindelse med politi- og retsreformen.

Sådan lyder meldingen i en ny strategiplan fra Rigsadvokaten om anklagemyndighedens mål for 2008. Ved politireformen blev politi og anklagemyndighed i 52 politikredse lagt om og er nu delt op i 12 storkredse. Det betød i 2007 et fald i effektiviteten i behandlingen af straffesager, og ifølge rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen er målet at nå tilbage på 2006-niveau i løbet af i år.

Derudover har rigsadvokaten sat en række konkrete mål. Blandt andet skal 75 procent af alle voldssager være færdigbehandlet inden 30 dage.

- Det mål er udtryk for, at en af de ting, vi skal have ud af reformen, er en mere effektiv anklagemyndighed, siger Jørgen Steen Sørensen.