Fra pensum- til kompetencekrav:

Eksamen har generelt med gymnasiereformen fået et mindre pensum, og der lægges i stedet vægt på, hvilke kompetencer eleven har i et givent fag.

Fra 24 minutter til 24 timer:

I 12 fag, som eksempelvis datalogi, sprogfag og historie skal man ikke længere trække et spørgsmål for så at forberede sig i 24 minutter på skolens område. Nu har eleven 24 timer til at forberede sig, og han/hun vælger selv, hvor hun/han forbereder sig og med hvilke værktøjer.

Ny karakterskala:

Den tidligere 13-skala, der blev kritiseret for at være svært sammenlignelig med udenlandske karakterer, er udskiftet med 7-trins skalaen, hvor der gives karakterer fra -3 til 12.

Mere om emnet

Se alle
Far og mor hjælper med eksamen

Far og mor hjælper med eksamen

Lidt stresset før sengetid

Lidt stresset før sengetid

Toke trækker lige vejret

Toke trækker lige vejret