Dårlig præventionsrådgivning resulterer i mange børn og mange aborter blandt narkomaner, viser den første danske undersøgelse blandt stofmisbrugere.

Kvindelige stofmisbrugere får stort set samme antal børn som den øvrige befolkning, men omkring to en halv gange flere provokerede aborter. Blandt de levendefødte børn er der tre gange større dødelighed blandt misbrugernes børn, særligt i de to første leveår. Det viser en ny rapport fra Embedslægeinstitutionen for København og Frederiksberg Kommuner.

Rapporten bygger på en registerundersøgelse af graviditeter blandt stofmisbrugere i behandling fra 1990 til 2001. Det er typisk de meget unge kvinder, der bliver gravide.