Mere regn belaster vandmiljøet


Mere regn belaster vandmiljøet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Når klimaet ændrer sig, påvirker det åer og søer. I 2007 gav kraftig regn større udstrømning af kvælstof og fosfor.

Det har stor betydning for vandmiljøet, når klimaet varierer år for år. 2007 var således både det varmeste år siden 1874 og et af de vådeste, og den øgede nedbør kunne aflæses direkte i et forringet vandmiljø.

Fra landets rensningsanlæg løb der 20 procent mere kvælstof og fosfor ud til vandløb og det øvrige vandmiljø end året før, og tilsvarende var udledningen af kvælstof fra landbruget også væsentligt større. Mere nedbør øger således risikoen for algeopblomstring og iltsvind i søer, fjorde og kystnære farvande, fremgår det af den ny overvågningsrapport "Vandmiljø og Natur 2007". Den er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), By- og Landskabsstyrelsen samt De Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus).

Siden 1989 er der generelt udvasket markant mindre kvælstof og fosfor fra punktkilder - det vil sige fra renseanlæg, industri og dambrug. Men det er kendetegnende, at den positive tendens topper i sidste halvdel af 1990'erne, og at der ikke er sket nogen markant udvikling siden.

Med hensyn til landbruget er der ikke målt noget nævneværdigt fald i udvaskningen af kvælstof fra 2003 og frem til 2007 - trods målsætningen i Vandmiljøplan III om at begrænse erhvervets udvaskning yderligere 13 procent i forhold til 2003. Det er da også et af målene i regeringens udspil om Grøn Vækst at få kvælstofbelastningen ned.

Mere regn belaster vandmiljøet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce