Mens skipper Hans "Hibiscus" Jensen i går blev begravet i Aalborg, løftede kranskibet "Samson" hans skib, træskonnerten "Martha", op fra havets bund. Skibet skal nu bugseres til Grenaa og undersøges nærmere af Søfartsstyrelsen.

Indland side 3