- Men det er både usikkert, i hvilken udstrækning man vil kunne bruge en sådan varsling med den nuværende infrastruktur i disse fattige lande. Vi vil med sikkerhed kunne redde mange liv ved at investere pengene i forsyning af rent drikkevand, sygdomsbekæmpelse og basal uddannelse, siger Bjørn Lomborg.