Der er alt for mange, der bruger den såkaldte meritlæreruddannelse som genvej til at blive lærer i folkeskolen. Derfor har undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) besluttet gradvis at indføre en kvote for uddannelsen, så seminarierne ikke kvæles i succesen.

Meritlæreruddannelsen er indført for at skaffe flere lærere til folkeskolen. Den gør det muligt for folk, der har en anden uddannelse, at blive folkeskolelærer på to år. Uddannelsen blev indført i 2002, og i det første år var der 1000, der søgte uddannelsen. I fjor steg tallet til 2000, og det ser ud til, at endnu flere søger ind i år.

Dermed er der udsigt til, at næsten hver anden lærerstuderende søger ind via meritlæreruddannelsen, der var tænkt som et supplement til den ordinære læreruddannelse på fire år.