Kommune-chef: Tunge sager kalder på flere magtanvendelser