Lockout: SF vil bruge sparede lønkroner fra lockout på udvalgte sundhedsområder

En meget stor del af det regionalt sundhedspersonale på OUH og flere andre syddanske hospitaler bliver sendt hjem uden løn, hvis storkonflikten kommer. SF's regionsgruppe foreslår, at de eventuelle sparede lønkroner skal øremærkes til tre specifikke områder i det syddanske sundhedsvæsen. Arkivfoto:

Lockout: SF vil bruge sparede lønkroner fra lockout på udvalgte sundhedsområder

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Hvis storkonflikten ender med en lockout, foreslår SF's regionsgruppe, at de eventuelle sparede lønkroner skal øremærkes til tre specifikke områder.

Hvis storkonflikten resulterer i den varslede lockout, foreslår SF, at man skal tilbageføre de eventuelle sparede lønkroner, så berørte borgere og medarbejdere får gavn af dem.

Det foreslår SF's regionsgruppe.

Partiet foreslår, at en del af midlerne kan prioriteres til områder, hvor Region Syddanmark er udfordret. SF udpeger tre områder:

Nedsættelse af ventelisterne til høreapparater, ekstra ressourcer til fødeafdelingen på Odense Universitetshospital og rengøring på udvalgte hospitalsafdelinger.

- Vi vil gerne have større gennemsigtighed, og at der kom en politisk beslutning omkring de eventuelt overskydende lønkroners specifikke anvendelse, forklarer Annette Blynel, SF's fynske gruppeformand i regionsrådet i Region Syddanmark.

Chancen er lille

Kurt Espersen er koncerndirektør i Region Syddanmark, og han forklarer, at sandsynligheden for, at der er lønkroner til overs, er lille.

- Vi skal jo først have afviklet den pukkel, der vil komme af patienter, som ikke er kommet til på hospitalerne. Så når året er omme, tror jeg ikke, at der vil være flere overskydende penge at gøre godt med, siger Kurt Espersen.

Dernæst kommer, at de omtalte lønkroner kun vil blive udbetalt til hospitalerne én gang.

- Det er jo et engangsbeløb, vi her snakker om, så der vil nok ikke være penge til at ansætte nye folk.

SF erkender, at der efter en mulig lockout vil være et stort efterslæb, som de berørte medarbejdere skal varetage. De sparede lønkroner kan altså først sikre ekstra ressourcer til de udvalgte områder, når efterslæbet er indhentet.

Uhørt optrapning

Danske Regioner spillede forleden ud med et meget massivt lockoutvarsel, som bliver en realitet, hvis overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte ikke kommer tilbage på sporet i Forligsinstitutionen.

SF mener, der skal være fair og frie forhandlinger mellem arbejdstagerne og arbejdsgiverne. Det er en væsentlig forudsætning for at sikre gode arbejdsforhold og dermed god og kvalificeret ydelse til vores borgere, lyder det fra SF.

Partiet anerkender både strejke og lockout i en arbejdskamp. Men er af den klare opfattelse, at den voldsomme markering fra Danske Regioners side er en uhørt optrapning af konflikten. Resultatet er, at konflikten vil lamme hospitalsvæsenet, hedder det i en udtalelse fra partiet.

Og SF ser med bekymring på de meget voldsomme konsekvenser det får for borgere med aflysning af operationer og vigtige behandlinger. Sundhedsvæsenet er en grundpille for det danske velfærd, og det vil nu, i en kortere eller længere periode, blive lagt ned. Både medarbejdere og borgere, bliver alvorligt berørt.

Lockout: SF vil bruge sparede lønkroner fra lockout på udvalgte sundhedsområder

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce