Det vil blive dyrere for forbrugerne, hvis vand- og varmeværker kommer på privat hænder, advarer selskaberne.

Energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) afviser, at regeringen vil privatisere forsyningssektoren, det vil blandt andet sige vand- og fjernvarmeværker.

Det er der ellers flere forsyningsselskaber, der frygter, siger de forud for en konference om emnet onsdag.

Det vil blive dyrere for forbrugerne, eksport for mange milliarder kommer i fare, og en mere effektiv drift bliver bremset, hvis regeringen privatiserer de store forsyningsselskaber eller skærper kravene til dem, lyder advarslen.

FAKTA: Forsyningssektoren i Danmark i tal

Regeringen åbnede i september 2016 for at privatisere de forbrugerejede selskaber, der leverer vand, fjernvarme og affaldshåndtering til borgerne.

Men det er en ualmindelig dårlig idé, som både vil få priserne til at stige og skade samfundets interesser. Det mener fem forsyningsselskaber bag en konference onsdag i København.

Her er forsyningen i tal:

Fjernvarme:

* 1,7 millioner husstande opvarmes med fjernvarme - svarende til omkring 64 procent.

* Andelen af vedvarende energi er i dag 51 procent. Kommer især fra bæredygtig biomasse, solvarme og bionedbrydeligt affald.

* Fjernvarmeindustrien eksporterer for seks milliarder kroner årligt.

Affald:

* Private aktører indsamler 85 procent af affaldet - på vegne af kommunerne.

* 67 procent af affaldet genanvendes. Godt 27 procent bliver til energi. Kun 5 procent deponeres - det laveste niveau i EU.

* I 2012 eksporterede Danmark affaldssystemer for 12 milliarder kroner.

Vand:

* Danmarks drikkevandsforsyning er meget decentral og består af cirka 90 større offentligt ejede vandselskaber og 2200 mindre vandværker.

* Vandselskaber har siden 2010 effektiviseret for to milliarder kroner. 85 procent af alle anlægsopgaverne kommer i udbud.

* Vandsektoren har 25.500 arbejdspladser. Eksporten ventes i 2025 fordoblet til 30 milliarder kroner.

Kilder: Dansk Fjernvarme, Danva (vandsektorens brancheforening), Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker og Foreningen Danske Kraftvarmeværker.

Men Lilleholt afviser, at der er grund til bekymring.

- Det er en skræmmekampagne fra forsyningsselskabernes side, siger han.

Han henviser til, at det ikke er staten, der ejer forsyningsselskaberne.

Så regeringen kan heller ikke sælge dem. Det, regeringen vil, er at effektivisere selskaberne. Det skal blandt andet ske ved at gøre op med det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip.

Hvile-i-sig-selv vil sige, at værkerne ikke må give overskud.

- Vi synes simpelt hen ikke, at hvile-i-sig-selv-princippet er en god måde at regulere selskaberne på. Det betyder, at selskaberne har mulighed for at flytte omkostninger over på forbrugerne.

Regeringen lægger op til, at det skal være tilladt for ejerne at trække overskud ud af værkerne. Vel at mærke kun, hvis de lever op til bestemte mål om effektiv drift. De mål skal løbende strammes i regeringens model.

Lilleholt er sikker på, at den model, regeringen lægger op til, vil give billigere vand og varme til forbrugerne, selv om selskaberne altså modsat i dag skal kunne tjene penge.

- Når selskaberne kan se, at der er en økonomisk gevinst ved at blive endnu mere effektive, så vil det være en økonomisk gulerod, siger han.

Ifølge ministeren er der et effektiviseringspotentiale i størrelsesordenen seks milliarder kroner i sektoren. Ud af en omsætning på omkring 100 milliarder kroner.

Men han vil ikke blande sig i ejerskabet.

- Det er lokalt, man afgør det. Derfor er det en skræmmekampagne, forsyningsselskaber kører ved at sige, at det hele bliver solgt til Donald Trump eller Goldman Sachs, siger Lars Christian Lilleholt.