Lærer på Syddansk Erhvervsskole Lars Grube Kjeldsen har sendt et åbent brev, hvor han kritiserer ledelsen og arbejdsvilkårene på skolen. Her svarer ledelsen på kritikken.

Fyens Stiftstidende har foreholdt kritikken fra Lars Grube Kjeldsen til kommunikationschef på Syddansk Erhvervsskole, Lars Havelund, og sendt ham en række spørgsmål.

Søndag sendte Lars Havelund følgende kommentar til kritikken:

"Lars Grube Kjeldsen peger på forhold, der både kan skyldes politiske beslutninger og prioriteringer i skolens ledelse og bestyrelse. Det er korrekt, at ungdomsuddannelserne ligesom alle andre ungdomsuddannelser, har skulle spare to procent om året. Syddansk Erhvervsskole har i 2016-2017 gennemført en proces, hvor alle skolens medarbejdere blev inviteret til at komme med input til, hvordan skolen kan bruge pengene bedst muligt. Det gav mere end 500 forslag og idéer fra medarbejderne og mulighed for at spare på steder, hvor eleverne mærker det mindst.

Hvad angår opsigelser af lærere, har Erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 betydet, at eleverne går kortere tid på skolen, og der er kommet skrappere adgangskrav. Hertil er der kommet adgangskvoter på visse uddannelser. Selvom skolen ikke har mistet elever som helhed, har de politiske beslutninger således medført nedgang i det samlede aktivitetsniveau og mindre behov for lærere i nogle afdelinger, mens der samtidig er ansat nye lærere andre steder.

Syddansk Erhvervsskoles bestyrelse og ledelse må respektere den økonomi, der stilles til rådighed af politikerne. Skolen er stor, så den enkelte medarbejder mærker ikke nødvendigvis investeringer på en anden adresse eller på andre uddannelser end der, hvor læreren er ansat. Aktuelt har skolen netop etableret et Nationalt Videnscenter for Automation og Robotteknologi med hovedadresse i Odense, og der er igangsat et nyt stort byggeri i Vejle ligesom, der er planer om at udvide forskellige steder i Odense.

Det er bestyrelsens og ledelsens opgave at se skolen som helhed ud fra et langsigtet perspektiv. Skolens ledelse har længe været klar over, at der hos dele af medarbejderstaben er modstand mod besparelser og de politiske reformer. Ledelsen finder det helt naturligt, at der med over 800 medarbejdere kan være forskellige holdninger.

Det er dog ikke korrekt, at sygefraværet er stigende. Skolen sammenligner sig hvert år med andre skoler både hvad angår sygefravær, medarbejder- og elevtilfredshed m.m. Der ses ikke her indikationer på, at tingene udvikler sig negativt.

Lars Grube Kjeldsen er blevet tilbudt et møde med skolens ledelse, hvor han får mulighed for at stille spørgsmål og uddybe sine bekymringer. Han vil naturligvis ikke opleve en negativ reaktion fra ledelsen".

  • Nyeng_Jonas_Ancher_(2015)_008

    Af:

    Når jeg er på arbejde, skriver jeg både langt og kort om menneskers meninger og liv og om magtmisbrug og udfordringerne i det samfund, vi alle er en del af. Når jeg ikke er på arbejde, lever jeg mit liv i Strib på Vestfyn med min kone og vores to børn. Hvis du har en historie, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller telefon.

Mere om emnet

Se alle
5
Stress, frygt og dårlig ledelse: Lærer sender nødråb om krise på Syddansk Erhvervsskole

Stress, frygt og dårlig ledelse: Lærer sender nødråb om krise på Syddansk Erhvervsskole

5
Kritik af Syddansk Erhvervsskole: Man føler sig som B-holdet

Kritik af Syddansk Erhvervsskole: Man føler sig som B-holdet