Hørehæmmet

Regionerne har langt fra været deres opgave voksen, når det gælder om at sikre alle borgere en hurtig behandling for dårlig hørelse. Det mener Dansk Folkeparti, mens sundhedsministeren kalder situationen for uacceptabel. Politikerne vil have regionerne til at øge informationen om muligheden for privat behandling.

Sag: Problemet med mange ugers, i nogle tilfælde flere års, ventetid på at få behandling for dårlig hørelse har vakt landspolitisk interesse.

Handicapordfører Karina Adsbøl (DF) havde før jul taget initiativ til en debat i Folketinget med ordførere samt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Karina Adsbøl betegner situationen i dele af landet som så alvorlig, at den kræver landspolitikernes fokus, selvom hørebehandling ligger under regionerne.

- Som borger må man have en forventning om, at det offentlige kan klare opgaven. Det har regionerne desværre store udfordringer med. Derfor skal vi helt klart blande os, når folk med høreproblemer ikke får den behandling, de bør have. Det har menneskelige konsekvenser, at folk isolerer sig, men også økonomiske, fordi høreproblemer også kan gå ud over evnen til at varetage et job, siger Karina Adsbøl.

Ifølge hende er et af flere problemer, at for få borgerne bruger deres ret til at få hurtigere hjælp fra en privat klinik. Ordførere vil blandt andet have styrket informationsindsatsen over for borgerne.

Stor forskel

Sundhedsministeren er enig og vil nu holde regionerne op på deres ansvar. Hun kalder ventetiden "uacceptabel"

Ellen Trane Nørby påpeger, at der nogle steder i landet er få ugers venten, mens der andre steder er op til to år på en høretest.

- Derfor er der behov for, at regionerne bliver bedre til at lære af hinanden og til at bruge det private, hvor der er kapacitet til det.

Ministeren er enig med Karina Adsbøl i, at situationen kalder på landspolitisk fokus.

- Det er regionernes ansvar, men der er nogle sager, hvor vi må sige, at selvom der er sket nogle tiltag, så er ventelisterne steget. Og så er der store regionale forskelle. Derfor er det helt naturligt, at Folketinget interesser sig for det. Borgere, der ikke hører godt, risikerer at blive socialt isoleret, og nogle kan også have svært ved at beholde deres arbejde. Derfor skal området prioriteres på en helt anden måde, end det mange steder i landet er blevet, fastslår Ellen Trane Nørby.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Charlottes usynlige handicap er en daglig plage

Charlottes usynlige handicap er en daglig plage

Tusinder af hørehæmmede må vente år på hjælp

Tusinder af hørehæmmede må vente år på hjælp

Politiker om ventetid på høretest: Vi er langt fra i mål

Politiker om ventetid på høretest: Vi er langt fra i mål