Det trængte landbrug får en milliard kroner som kompensation for pesticidafgifter.
Krisen i landbruget er nu så alvorlig, at regeringen afsætter 500 millioner kroner til erhvervet årligt i 2011 og 2012, fremgår det af regeringsgrundlaget.

Regeringen fremrykker kompensation for de nye byrder, som landbruget er pålagt i forbindelse med, at der er indført en ny pesticidafgift og en ny regulering af landbrugets kvælstofudledning, der er aftalt i Grøn Vækst.