Flere elever i folkeskolen har en diagnose. Sæt erfarne lærere ind, siger næstformand i Københavns Lærerforening.

Folkeskolen har været for længe om at forebygge vold og trusler mod lærere.

Tal episoderne igennem og sæt ind med erfarne lærere og et tættere samarbejde lærerne imellem, anbefaler næstformand for Københavns Lærerforening Lars Sørensen.

- Vi er nødt til at tale mere om det, så vi kan sikre, at det ikke er farligt at gå på arbejde.

- Når det er gået galt én gang, så har ledelsen, arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsmanden en pligt til at finde ud af, hvad der skal til for, at det ikke sker igen, siger Lars Sørensen.

- Det er elever, som kræver forudsigelighed, og at dagen er meget tydeligt beskrevet. Ellers kan det gå galt.

Arbejdstilsynet gav i 2016 rekordmange påbud til folkeskoler, fordi lærerne blev udsat for vold, skriver Avisen.dk.

FAKTA: 48 påbud om vold og traumatiske hændelser i skolen i 2016

Spark, bid og andre voldelige og traumatiske hændelser mod ansatte i skolen er tilsyneladende steget kraftigt de seneste år.

I hvert fald er antallet af gange, hvor Arbejdstilsynet har reageret, steget siden 2010 og frem til 2016.

* 2010: 33 reaktioner - heraf 14 påbud.

* 2011: 5 reaktioner - heraf 2 påbud.

* 2012: 39 reaktioner - heraf 14 påbud.

* 2013: 40 reaktioner - heraf 19 påbud.

* 2014: 45 reaktioner - heraf 24 påbud.

* 2015: 57 reaktioner - heraf 36 påbud.

* 2016: 75 reaktioner - heraf 48 påbud.

* Første halvår af 2017: 29 reaktioner - heraf 14 påbud.

Reaktionerne dækker alle ansatte på folkeskoler, privatskoler og specialklasser.

Arbejdstilsynets reaktioner tæller blandt andet en vejledning, bøder og politianmeldelser. Der findes desuden forskellige påbud - heriblandt strakspåbud. Det betyder, at fejlen skal udbedres med det samme

Kategorien påbud dækker fra 2013 og frem over påbud og strakspåbud. Før 2013 dækker betegnelsen også over kategorien "afgørelse psyk.", som med få undtagelser svarer til et påbud.

Kilde: Avisen.dk og Arbejdstilsynet.

Vold og traumatiske hændelser fik tilsynet til at reagere hele 74 gange inden for kategorien folkeskoler og lignende, der også dækker privatskoler og specialklasser. Det er det højeste antal reaktioner på vold nogensinde.

Tidligere i år viste tal fra Københavns Kommune, at hændelser som vold og trusler mod lærere er steget med 78 procent fra 2013 til 2015.

Ifølge Lars Sørensen skyldes den negative udvikling, at der generelt er kommet flere elever med en kort lunte. Blandt dem er elever, som tidligere gik på en specialskole.

- I dag skal 96 procent af alle elever inkluderes i folkeskolen. Det er positivt med en stor bredde, men mange lærere har ikke kompetencerne til at undervise elever med eksempelvis autisme og adhd, siger Lars Sørensen.

- Det er elever, som kræver forudsigelighed, og at dagen er meget tydeligt beskrevet. Ellers kan det gå galt.

Han peger desuden på, at skolereformen fra 2014 har betydet, at skoledagen er blevet længere, og det er især svært for de elever, der i forvejen føler sig pressede.

Efter sommerferien har Undervisningsministeriet givet en række kommuner mulighed for i en forsøgsperiode at gøre dagen kortere.

- Udover at det vil lette presset på den enkelte elev, så giver det mulighed for at frigive ressourcer til at have to lærere på i nogle af timerne, siger Lars Sørensen.

Mere om emnet

Se alle
2
Lærere: For lidt støtte til elever øger vold

Lærere: For lidt støtte til elever øger vold

Venstre: Børns vold mod lærere er forældres ansvar

Rekordmange påbud for vold mod lærere