Region Syddanmark vil have flere læger til at ordinere cannabismedicin ved at lave ny forskning på området. Lægeforeningen byder projektet velkommen, men frygter, at politik trumfer faglighed.

Region Syddanmark har besluttet at starte et nyt forskningsprojekt, der skal undersøge effekterne og udbredelsen medicinsk cannabis. Det sker, fordi de syddanske læger har været meget tilbageholdne med at udskrive recepter på cannabisolie, siden man begyndte at fremstille medicinen for cirka to år siden.

- Det er kun en brøkdel af lægerne, der ordinerer cannabismedicin, på trods af at det er meget efterspurgt. Det betyder, at der er patienter, der ikke får en behandling, som muligvis kan hjælpe dem, og nogle føler sig endda nødsaget til at købe præparaterne på det sorte marked, siger formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S).

Medicinsk cannabis

Siden 2015 har det været muligt for læger at udskrive recepter på magistrelle lægemidler, der indeholder cannabisstoffer. 

Det vil sige, at en læge kan bestille cannabisolie - der ikke er godkendt af Lægemiddelstyrelsen - hos et særligt apotek, der fremstiller medicinen på baggrund af recepten. Ansvaret ligger hos den enkelte læge.

 

Dette har mødt modstand fra Lægeforeningen, der mener, at lægerne skal tage ansvar for en behandling, de ikke kender effekten af. Cannabis har nemlig ikke gennemgået de sædvanlige kliniske undersøgelser, der kræves, før et lægemiddel kan blive godkendt.

 

Den 1. januar 2018 begynder regeringens fireårige forsøgsperiode, hvor læger kan udskrive forskellige cannabisprodukter til medicinsk brug. Her har Dansk Selskab for Almen Medicin decideret frarådet praktiserende læger at udskrive cannabis til deres patienter.

Forskningsprojektet skal udføres af Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet. Her vil man beskrive og analysere holdninger og erfaringer blandt læger og patienter, der har været i berøring med medicinsk cannabis.

- Lægerne har efterspurgt mere evidens, før de vil ordinere medicinsk cannabis. Det giver vi dem nu, siger Poul-Erik Svendsen, der håber, at projektet vil få flere til at udskrive cannabismedicin på recept.

Mere politik end videnskab

Hos Lægeforeningen har man tidligere udtrykt sig kritisk over for medicinsk cannabis, fordi man mener, at den videnskablige dokumentation er utilstrækkelig. Derfor byder man den nye forskning velkommen. Man er dog skeptisk over den politiske baggrund for projektet.

- Det er ufatteligt, at man i et sundhedsudvalg har en holdning til, hvilke recepter læger udskriver. Det er en bagvendt måde at angribe problemet på. Men jeg synes samtidig, at al forskning er godt, så vi kan få klare retningslinjer for, hvem der kan have gavn af cannabismedicin, siger Birgitte Ries Møller, der er bestyrelsesmedlem i Praktiserende Lægers Organisation under Lægeforeningen.

Dette bakkes op af formanden for Lægeforeningen i Region Syddanmark, Joachim Torp Hoffmann-Petersen. Han mener, at spørgsmålet om medicinsk cannabis i højere grad er drevet af politik end af faglighed.

- Vi er ikke imod medicinsk cannabis, fordi det er cannabis. Vi er imod det, fordi politikerne forsøger at lancere det som lægemiddel på et mangelfuldt grundlag, siger Joachim Torp Hoffmann-Petersen og fortsætter:

- Det er godt, at man vil skaffe mere evidens, men det forskningsprojekt, som Region Syddanmark lægger op til, kan ikke stå alene. Cannabis bør gennemgå nøjagtig samme godkendelsesprocedure som alle andre lægemidler. Det er ikke politikerne, der skal bestemme, hvornår et lægemiddel er godt nok til at give til syge mennesker.

  • fyens.dk