Lægerne vil have skrevet muligheden for at tage gebyrer ved udeblivelser ind i en ny overenskomst. LA og V bakker op, mens Socialdemokratiet er imod.

De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner forhandler om en ny overenskomst, der skal lande i år. Lægerne har længe ønsket at få mulighed for at tage et mindre gebyr, hvis patienter udebliver.

Formanden for PLO Syddanmark, Jørgen Skadborg, henviser til, at eksempelvis tandlæger i mange år har haft mulighed for at opkræve gebyr.

- Så det vil være naturligt, at praktiserende læger også fik den mulighed inden for overenskomsten.

Tidligere praktiserende læge i Esbjerg og medlem af sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark Marianne Mørk Mathiesen (LA) er stor fortaler for gebyrer, som hun mener vil have en opdragende effekt.

Også udvalgsformand Tage Petersen (V) ser gerne, at de praktiserende læger får mulighed for at opkræve et gebyr.

På den anden fløj står næstformand Jørn Lehmann Petersen (S), som frygter, at socialt udsatte vil komme i klemme.

- Jeg forudser, at det vil have en social slagside og ramme skævt, siger han.

Odense Lægeklinik, der imod regionens og Sundhedsministeriets anvisninger, har taget gebyrer, oplever 1200 udeblivelser om året. Lægerne har haft et fald i udeblivelser på 70 procent. En intern undersøgelse blandt patienterne viste, at 78 procent af de 250 adspurgte patienter bakkede op om gebyrerne.

Det giver Jørn Lehmann Petersen ikke meget for.

- For rigtig mange patienter har det ikke nogen betydning at betale et par hundrede kroner. Men jeg synes ikke, at det er rimeligt at tage gebyrer over for de personer, som i forvejen har rigtig mange ting at slås med.

 

  • fyens.dk