Kystdirektoratet har saboteret forsøg med alternativ kystsikring og vildledt transportministeren, mener direktøren for Skagen Innovations Center.
Opfinderen bag en omstridt metode til kystsikring, Poul Jakobsen, blander nu politiet ind i en årelang strid med Kystdirektoratet. Han anklager samtidig Kystdirektoratet for at have vildledt transportminister Carina Christensen (K) om sagen på en måde, så ministeren har fejlinformeret Folketinget.

Som direktør for Skagen Innovations Center (SIC) har Poul Jakobsen i et brev bedt transportministeren om at politianmelde Kystdirektoratet for hærværk mod et forsøg med drænrør som alternativ til Kystdirektoratets konventionelle og mere bekostelige strandfodring med sandpumper.

Poul Jakobsen anklager Kystdirektoratet - der er skeptisk over for drænrørsmetoden - for at have saboteret forsøget ved at fylde sand i et område syd for Hvide Sande, der var udset til forsøgsområde.

Han siger, at det ikke er "konstruktivt", at SIC selv anmelder Kystdirektoratet i kraft af, at firmaet har direktoratet som kunde. Men transportministeren siger, at det bliver han nødt til, hvis politianmeldelsen skal blive til noget.

- Hvis Poul Jakobsen har noget, han synes skal politianmeldes, så må han selv henvende sig til de rette myndigheder, siger Carina Christensen.