395 børn måtte sidste år forbi OUH's skadestue efter en tur på trampolinen. Det er en stigning på 10 procent fra året før

Forårets kommen er for mange børnefamilier ensbetydende med, at havetrampolinen findes frem fra skuret, men bruger man ikke hovedet, når man hopper, kan det meget nemt gå galt.

En foreløbig opgørelse fra Ulykkesanalysegruppen ved Odense Universitetshospital viser, at der alene på OUH's egen skadestue blev registreret 395 trampolinulykker i perioden primo januar til medio november 2015, og selv om tallene endnu ikke er endeligt opgjort, er det allerede en stigning på 10 procent sammenlignet med året før.

Ifølge tallene fra analysegruppen ender de fleste uheld med mindre knubs. Dog var 92 af de i alt 395 fynske trampolinskader i 2015 knoglebrud, og i nogle børns tilfælde kan det medføre alvorlige og varige mén.

- Vi har set en stigning i antallet af ulykker, der formentligt skyldes, at flere danskere får trampolin i haven. Men desværre ser vi også, at nogle ulykker ender med et knoglebrud. Og det kan have alvorlige konsekvenser, for hvis et mindre barn får knoglebrud i nærheden af et led, kan det give varige gener, siger overlæge på ortopædkirurgisk afdeling på OUH Christian Færgemann.

De mindste er mest udsat

Ifølge opgørelsen er det især børn i alderen fem til ni år, som må et smut på skade- stuen efter en hoppetur på trampolinen.

- Børn i den alder vil gerne prøve grænser af, og når de begynder at have legeaftaler med andre, er de gode til at udfordre hinanden. Derfor er det en god idé at holde særligt øje, når de mindste hopper, siger Henriette Madsen, generalsekretær i Børneulykkesfonden.

Hun opfordrer til, at forældre sørger for at lave klare regler for, hvordan børnene må opføre sig på trampolinen.

- I de fleste tilfælde er det ikke produktet, men børnenes adfærd, der medfører ulykker. Derfor er det vigtigt, at forældre laver nogle fælles regler, der kan sikre en forsvarlig adfærd, med børnene.

Det er ikke kun fald, der sender børn og unge på skadestuen. Rustne fjedre, en mørnet kantpude eller et hullet sikkerhedsnet kan også gøre trampolinen farlig.

- Vi anbefaler, at forældrene giver trampolinen et grundigt sikkerhedstjek, før børnene tager første hop, siger Mette Cramon, der er kommunikationschef i Sikkerhedsstyrelsen.

Hun opfordrer til at læse fabrikanternes anvisninger om vedligeholdelse og brug.

  • Enstrøm_Louise_(2015)_019

    Af: