Dræbersnegle, rotter og bjørneklo er kommet for at blive. Regeringen har opgivet at udrydde disse upopulære dele af naturen, oplyser DR Nyheder.

Det fremgår af en ikke offentliggjort rapport fra Miljøministeriet om de såkaldte invasive arter, altså dyr og planter, der kommer ude fra og fortrænger de danske arter.

Det hedder direkte i rapporten, at "invasive arter på globalt plan er den næststørste trussel mod den biologiske mangfoldighed".