De to journalister Kjeld Hansen og Niels Mulvad fortsætter deres kulegravning af, hvorfor det tog Fødevareministeriet halvandet år at udlevere listen over de danske modtagere af 10 milliarder kroner i EU-støtte.

De har i materiale fra ministeriet fundet et notat fra 21. marts 2003. Det bekræfter, at ministeriet allerede på dette tidlige tidspunkt var klar over, at listen over støttemodtagere var ét dokument i offentlighedslovens forstand - og at de ønskede oplysninger derfor ville kunne fremskaffes på forholdsvis kort tid.

I stedet fik de afslag. Begrundelsen var, at det var et alt for stort arbejde at gøre listerne over støttemodtagere klar til offentliggørelse. De to journalister har nu bedt om aktindsigt i mere materiale i sagen.