Joakim von Amt på spanden


Joakim von Amt på spanden

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

ANALYSE: Sygehus- udgifterne har slået bunden ud af Fyns Amts kasse

Joakim von Amt er pludselig på spanden. Og det er ikke bjørnebanden, der har været på uanmeldt visit.

Det er kun 15 måneder siden, at Fyns Amt med koblingen til Andeby-universet i ovenstående vending i Stiftstidende blev beskrevet som landets mest velkonsoliderede amt.

Økonomien var så god, at Venstre få måneder senere foreslog en nedsættelse af amtsskatten med 0,2 procent. I de øvrige partier blev udspillet betragtet som et rent paradeforslag, og Venstre stak da også hurtigt piben ind, faktisk uden at kæmpe for sagen.

Men parade eller ej, så var amtet ikke desto mindre så meget ved muffen, at Venstre turde stille forslaget.

Siden er det gået hurtigt den forkerte vej. Den nette sum af 500 millioner kroner i amtets kasse er på godt et år reduceret til knap 100 millioner kroner.

Fynboer, der i flere år i pressen har hørt belæringer om økonomisk ansvarlighed af amtspolitikere, som på den måde forsvarede landets næsthøjeste amtsskatteprocent på 12,4, må undre sig.

Hvor er cirka 400 millioner skattekroner forsvundet hen?

Det korte svar er: I det fynske sygehusvæsen.

De fire årsager

Og herunder finder man fire hovedårsager:

For det første:

Kassebeholdningen i 2003 var unormalt stor, fordi flere store regninger ventede lige om hjørnet. Det drejede sig om udgifter til det forsinkede sygehusbyggeri i Svendborg.

For det andet:

Sygehusledelsen gik helt fejl i byen i vurderingen af, hvor mange patienter, der ville søge behandling uden for amtet. Det gjorde langt flere patienter end forventet - på amtets regning.

For det tredje:

Odense Universitetshospitals økonomi løb løbsk i 2003. OUH brugte næsten 100 millioner kroner mere end bevilget. Områdeledelsens manglende styr på budgettet var så alarmerende, at amtspolitikerne i vinter dirigerede én af amtets tungeste "regnedrenge", budgetchef Mogens Sehested Kristensen, til at kulegrave overskridelsen og rette skuden op.

For det fjerde:

Medarbejderne på de fynske sygehus er ikke effektive nok. De får ikke så mange patienter igennem systemet for de samme penge, som sygehusene i andre dele af landet.

På de mindre sygehuse, der hører under Sygehus Fyn, kan man forsvare sig med en struktur, der er på nippet til at være forældet, selv om den er en del af det store sygehusforlig med kun fem år på bagen.

På OUH er årsagen til den manglende effektivitet, ifølge formand for sygehusudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), dårlig intern organisering.

Endelig - som en lille appendix for at sygehusvæsenet ikke skal bære hele byrden - nævner Sehested Kristensen konstant stigende udgifter inden for voksenuddannelser.

"Rettidig omhu"

Men det er altså på sygehusområdet, at den store formøbling er sket. Amtet sigter efter en kassebeholdning på minimum 300 millioner kroner, og i øjeblikket er der kun cirka 100 millioner kroner i kassen.

I erhvervslivet opererer man med begrebet "rettidig omhu", og spørgsmålet er, om de fynske amtspolitikere kunne eller burde være kommet derouten i forkøbet.

Amtspolitikerne mener naturligvis nej.

Poul-Erik Svendsen kan korrekt henvise til, at der for flere måneder siden er taget skridt til omstillinger, der i løbet af en overskuelig tid skal bringe effektiviteten på de fynske sygehuse op på landsniveau.

Man kan også spørge, hvorfor uventet mange fynske patienter søger andre steder hen.

Er de fynske sygehuse ikke attraktive nok, eller hvad?

Sehested Kristensen afviser teorien om, at nogle amter taber patienter, mens andre amter både scorer kassen og patienter.

- Alle amter oplever stigende udgifter på dette felt. Flere tilbud betyder større efterspørgsel, siger Mogens Sehested Kristensen.

Det fremadrettede spørgsmål er så, om og i givet fald i hvilket omfang, fynboerne vil mærke, at amtet har mere lommeuld end klingende mønt.

Èt er sikkert: Amtspolitikerne vil hverken udfordre VK-regeringen eller fynboerne ved at foreslå en skattestigning. 12,4 procent ligger fast.

Men servicen vil på nogle felter dykke. De politiske budgetforhandlinger i de kommende uger vil afsløre, hvor der skal skæres.

Joakim von Amt på spanden

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce