Til sagen

Staten har mulighed for at overtage ejendomme, der bliver påvirket "særligt indgribende" af fremtidige jernbaner og vejanlæg i såkaldte forlods ekspropriationer. Der findes dog ingen objektive kriterier for, hvornår projekterne er særligt indgribende, fortæller Svend Kold Johansen, områdechef i Vejdirektoratet.

Findes der nogle objektive kriterier for, hvornår noget er "særligt indgribende" eller er det en konkret vurdering fra sag til sag?

- Nej, det er en konkret vurdering, der er baseret på en praksis i blandt andet Ekspropriationskommissionen. Vi har en lang række sager, hvor vi har truffet en beslutning, som efterfølgende er kørt igennem de forskellige klageinstanser. Men det er ikke sådan, at vi har nogle eksakte kriterier at gå ud fra.

Står der noget sted i loven, at "særligt indgribende" kun gælder, hvis man skal afgive hus eller jord i forbindelse med projekterne?

- Nej, men loven er sådan set skrevet ret klart i og med, at der står, at indgrebet skal være "særligt indgribende".

Men det er vel ikke særligt præcist?

- Nej, det kan man godt sige, men det er jo også derfor, at alle sager bliver behandlet individuelt.

Ingen afstandsregler

Hvis en svineavler vil udvide sin besætning, findes der nogle helt konkrete afstandskrav til de nærmeste naboer. Ville det ikke være nemmere at lave de her vurderinger, hvis der fandtes sådan nogen konkrete kriterier?

- Det er mere komplekst end som så. Der er for eksempel forskel på, om man anlægger en vej eller en jernbane. Der er også stor forskel på, om huset ligger fire meter under eller over anlægget. Så det er ikke kun afstanden, der er afgørende.

I en konkret sag står en familie tilbage med et hus, der er blevet usælgeligt, efter at det blev besluttet, at der skal ligge en jernbane 30 meter fra huset. Hvorfor er det ikke "særligt indgribende" for den familie?

- Jeg kender ikke til den konkrete sag, men vi forholder os til den praksis, som der er i Ekspropriationskommissionen og i de domstolsafgørelser, som der også har været nogle stykker af i forhold til, hvornår man kan blive forlods overtaget. Den praksis siger også, at der er visse gener, som man skal kunne tåle som naboer. Men det kan godt være, at den pågældende familie kan få en erstatning i den senere proces, når jernbanen bliver anlagt, hvor der kommer en ordinær ekspropriationsproces.

Kan du forstå, at mange borgere kan have svært ved at forstå, hvorfor man ikke kan blive opkøbt, når de her store anlægsprojekter stavnsbinder folk i årevis til usælgelige huse?

- Det kan jeg sagtens forstå. Der er gener ved at blive naboer til et nyt infrastruktur-anlæg. Det siger sig selv.

  • Nyeng_Jonas_Ancher_(2015)_008

    Af:

    Når jeg er på arbejde, skriver jeg både langt og kort om menneskers meninger og liv og om magtmisbrug og udfordringerne i det samfund, vi alle er en del af. Når jeg ikke er på arbejde, lever jeg mit liv i Strib på Vestfyn med min kone og vores to børn. Hvis du har en historie, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller telefon.