Internationalt panel roser forskningen på Statens Museum for Kunst, der producerer flotte resultater, selv om det råder over begrænsede ressourcer til opgaven.
Statens Museum for Kunst kaldes for et af de fineste kunstmuseer i Europa i en evaluering af forskningen på museet, som et internationalt panel af forskere har afleveret.

I konklusionerne hedder det bl.a., at museet har bestræbt sig på at opfylde sine forpligtelser inden for forskningen og produceret langt flere forskningsresultater, end det kunne forventes, selv om det råder over begrænsede ressourcer til opgaven.

Alligevel har Statens Museum for Kunst leveret forskningsresultater "af betydeligt omfang, glimrende kvalitet og stor relevans".

Forskningschef Peter Nørgaard Larsen kalder rapporten vigtig, fordi forskningen har en central placering på Statens Museum for Kunst.